MENI
17.7.2017

Održana 33. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije

Na 33. sjednici Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) podržan je, sa pet usvojenih amandmana, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Komisija je dala pozitivno mišljenje i predložila Domu davanje saglasnosti za ratificiranje:

  • Ugovora o finansiranju (Bolnice u RS – B) između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Evropske investicione banke;
  • Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore u procesu pristupanja Evropskoj uniji;
  • Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Poljske o vojnoj saradnji;
  • Sporazuma o statusu i funkcioniranju Međunarodne komisije za nestala lica.

Usvojeni su sljedeći izvještaji o međunarodnim aktivnostima komisija i delegacija PSBiH:

  • Izvještaj sa 18. zasjedanja Asocijacije evropskih senata, Brdo kod Kranja, Republika Slovenija, 1. i 2. juna 2017.;
  • Izvještaj sa sastanka Stalnog komiteta Parlamentarne skupštine Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (PSSEECP), Opatija, 20. maja 2017.;
  • Izvještaj sa plenarnog zasjedanja Parlamentarne skupštine PSSEECP-a, Zagreb, od 8. do 10. juna 2017. godine. 

Komisija je primila k znanju preporuke Konferencije pod nazivom „Nacionalni Javni radio – televizijski servis Bosne i Hercegovine“, održane u Sarajevu 13. i 14. juna 2017. godine. (kraj)

 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću