MENI
7.12.2017

Predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost bih Sifet Podžić učestvuje na 10. Parlamentarnom sigurnosno – obavještajnom forumu u Washingtonu

Predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH  Sifet Podžić i ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama Haris Hrle učestvuju u radu Desetog parlamentarnog sigurnosno-obavještajnog foruma koji se, na poziv Kongresa SAD i predsjedavajućeg Kongresne radne grupe za terorizam i nekonvencionalno ratovanje kongresmena Roberta Pittengera, održava u Washingtonu. Na skupu, uz predstavnike Kongresa SAD učestvuju predstavnici parlamentarnih tijela više od četrdeset zemalja i brojni stručnjaci koji se uže bave ovom problematikom.

Osnovna tema foruma su aktuelni sigurnosni izazovi sa posebnim akcentom na cyber sigurnost, finansiranje i prevencija u borbi protiv terorizma o čemu je kao uvodničar govorio i kongresmen Robert Pittinger pozvavši na zajednički otpor lokalno, regionalno i globalno prepoznatim sigurnosnim prijetnjama.

Tokom boravka u Washingtonu Sifet Podžić je posjetio Ambasadu BiH u SAD gdje su ga ambasador Haris Hrle i njegovi saradnici upoznali sa svojim aktivnostima. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću