MENI
17.4.2018

Održana 36. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

Na 36. sjednici Vijeća nacionalnih manjina BiH odlučeno je da se od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH zatraži informacija o provođenju Zakona o zabrani diskriminacije, s fokusom na nacionalne manjine. Kako je navedeno u zaključku, Vijeće će raspravljati o informaciji nakon što bude dostavljena od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Primljena je k znanju informacija o statusu izbora članova novog saziva Vijeća nacionalnih manjina BiH, kao i informacija o zaključcima Zajedničke komisije za ljudska prava PSBiH od 16. aprila 2018. godine.

Vijeće je usvojilo i zaključak da se ostvari kontakt sa nadležnim institucijama Mađarske s ciljem realizacije posjete Vijeću nacionalnih manjina te države. (kraj)  


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću