MENI
17.5.2018

Okončana 61. sjednica Predstavničkog doma

Na 61. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, u drugom čitanju, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Predsjedavajući Predstavničkog doma Mladen Bosić izvjestio je poslanike o tome da je Kolegij, djelujući kao komisija, postigao saglasnost o Izvještaju Zajedničke komisije oba doma PSBiH o postizanju identičnog teksta Zakona o dopunama Krivičnog zakona BiH, čime je ovaj Zakon usvojen jer je, prethodno, Izvještaj Zajedničke komisije usvojen i u Domu naroda PSBiH.

Predsjedavajući Bosić obavijestio je poslanike i o tome da je Kolegij, djelujući kao komisija, postigao saglasnost o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH, predlagača Vijeća ministara BiH, čime je ovaj Prijedlog zakona usvojen u Predstavničkom domu PSBiH u drugom čitanju.

Poslanici su obaviješteni o tome da je Kolegij, djelujući kao komisija, postigao saglasnost i o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH, što znači da je ovaj Prijedlog zakona usvojen u Domu u prvom čitanju.

Radi nepostojanja entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju upućen je Prijedlog zakona o dopunama Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH u prvom čitanju, čiji je predlagač poslanik Mirsad Đonlagić.

Na usaglašavanje Kolegiju, radi nepostojanja entitetske većine, upućen je i Prijedlog zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, prvo čitanje, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Nije usvojen zahtjev Vijeća ministara BiH da se Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH razmatra po hitnom zakonodavnom postupku. Dom je odlučio da se ovaj zakonski prijedlog razmatra po skraćenom zakonodavnom postupku.

Dom nije usvojio zahtjev poslanika Saše Magazinovića da se Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zastavi Bosne i Hercegovine razmatra po hitnom zakonodavnom postupku. Odlučeno je da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po skraćenom zakonodavnom postupku.

Odbijen je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o krivičnom postupku BiH, čiji je predlagač poslanik Nikola Lovrinović, jer je Dom usvojio negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o ovom zakonskom prijedlogu.

Radi nepostojanja entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju upućen je prijedlog zaklјučka poslanika Amira Fazlića, koji glasi: „Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH predlaže Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH da Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku, čiji je predlagač poslanik Amir Fazlić, razmatra po hitnom zakonodavnom postupku“.

Usvojen je prijedlog poslanice Aleksandre Pandurević za uvrštavanje nove tačke u dnevni red sjednice Predstavničkog doma PSBiH, koja glasi: „Informacija o manjku papira za glasačke listiće: a) Zaklјučak o osnivanju Istražne komisije, b) Zaklјučak o osnivanju Privremene ad hoc komisije za praćenje provođenja Općih izbora u 2018. godini“.

Dom je usvojio i prijedlog poslanika Senada Šepića za uvrštavanje nove tačke u dnevni red sjednice Predstavničkog doma PSBiH, koja glasi: „Informacija o aktuelnom položaju, ocjeni spremnosti i sposobnosti Centralne izborne komisije (CIK) BiH da organizira i provede fer izbore u oktobru 2018. godine“.

Usvojen je prijedlog poslanika Damira Arnauta i Saše Magazinovića za uvrštavanje nove tačke u dnevni red sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, koja glasi: „Rasprava o radu, aktivnostima i postupcima CIK BiH u svjetlu predstojećih općih izbora i potrebe da budu organizirani u fer i poštenoj atmosferi“.

Usvojen je zahtjev Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma PSBiH da se za Prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama BiH Vijeću ministara BiH odredi novi rok od 30 dana za dostavu mišljenja o ovom zakonskom prijedlogu.

Dom se nije izjasnio o zahtjevu Zajedničke komisije za usaglašavanje teksta Zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH za zamjenu jednog člana imenovanog iz Predstavničkog doma u Zajedničku komisiju.

Poslanici su obaviješteni da je Kolegij, djelujući kao komisija, postigao saglasnost o Izvještaju o radu Odbora za žalbe građana za 2017. godinu, čime je ovo Izvještaj usvojen.

Usvojeni su Izvještaji Centralne banke BiH za 2017. godinu i to: Financijski izvještaji za godinu koja je završila 31. decembra 2017. i Godišnji izvještaj Centralne banke BiH za 2017. godinu.

Radi nepostojanja entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju upućen je Izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH za period od 1. januara do 31. decembra 2017. godine.

Na usaglašavanje Kolegiju, radi nepostojanja entitetske većine, upućen je i Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2017. godini.

Dom je odgodio raspravu i izjašnjavanje o Informaciji o provođenju Plana hitnih mjera i realiziranju aktivnosti navedenih u Informaciji o procjenama i mogućnostima BiH u vezi s pitanjem izbjegličke krize u regiji i Evropskoj uniji i pregledu situacije u vezi s migracionom krizom na zapadnobalkanskoj ruti radi, kako se navodi u usvojenom zaključku, zastarjelosti same informacije koja se odnosi na vrlo značajnu temu, a to je sigurnost BiH. Dom je usvojio i zaključak kojim od Vijeća ministara BiH traži da, do naredne sjednice Doma, sačini cjelovitu i ažurnu informaciju u vezi sa stanjem sigurnosti u BiH, u kontekstu pojačane migracione krize.  

Dom je usvojio zaključak kojim se za narednu sjednicu Doma odgađa izjašnjavanje o Informaciji o projektu PRO-Budućnost i Platformi za mir, uz pokušaj o usaglašavanju primjedbi poslanika s ciljem mogućnosti jednoglasnog ili prihvaćanja od strane većeg broja poslanika, što bi, kako se navodi u zaključku, bila snažna poruka suživota u miru i toleranciji.

Za narednu sjednicu odgođeno je i razmatranje Izvještaja o razlozima neprimanja Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH u punopravno članstvo Evropske organizacije za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA), s konkretnim prijedlogom mjera za otklanjanje uočenih slabosti. Zaključeno je da na narednoj sjednici Doma treba osigurati prisustvo direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta i ministra civilnih poslova BiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću