MENI
13.12.2018

Održana 37. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere

Na 37. sjednici Nezavisne komisije za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine usvojen je Izvještaj o najavljenoj posjeti Kazneno – popravnom zavodu Banja Luka.

Usvojen je i Izvještaj o najavljenom posjetu Kazeno – popravnom zavodu Mostar.

Primljena je k znanju predstavka zatvorenika Kazneno – popravnog zavoda Zenica, broj: 05/6-50-17-24225/18 od 7. novembra 2018. godine, za koju je Komisija konstatirala da nije nadležna za njeno razmatranje.

Za predstavku zatvorenika Kazneno – popravnog zavoda Zenica, broj: 05/6-50-17-2470/18 od 12. novembra 2018. godine je, također, konstatirano da nije u nadležnosti Komisije. (kraj)

 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću