MENI
20.12.2018

Održana 44. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

Na 44. sjednici Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine usvojen je Plan rada Vijeća za 2019. godinu.

U vezi sa finansiranjem Vijeća nacionalnih manjina BiH odlučeno je da se Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine uputi dopis u kome se traži da se grant sredstva za podršku rada udruženjima nacionalnih manjina mogu koristiti i za plaćanje zakupa prostora i komunalija.

Vijeće nacionalnih manjina BiH dodijelilo je zahvalnicu Odsjeku za zaštitu prava i saradnju s nacionalnim i drugim manjinama, vjerskim zajednicama i nevladinim organizacijama Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, za izuzetnu podršku promociji rada Vijeća nacionalnih manjina BiH i unapređenje položaja pripadnika nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini.

Primljen je k znanju Izvještaj o službenoj posjeti Mađarskoj.

S dnevnog reda sjednice skinut je Izvještaj sa 3. sastanka Koordinacione grupe projekta Vijeća Evrope. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću