MENI
24.1.2019

Održana 61. sjednica Odbora za žalbe građana

Odbor za žalbe građana Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) na 61. sjednici razmatrao je 11 žalbi na rad i postupanje policijskih službenika Granične policije BiH.

Usvojeno je 10 izvještaja, dok je jedan izvještaj usvojen djelimično. Za drugi dio tog izvještaja zatražena je dopuna prema smjernicama članova Odbora. Odbor za žalbe građana PSBiH zaključio je da u postupanju policijskih službenika Granične policije BiH i nadležnih tijela u ovim predmetima nisu utvrđene nepravilnosti, niti povrede relevantnih zakona.

Na sjednici je usvojen Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana za 2018.godinu, kao i Plan rada Odbora za 2019. godinu. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću