MENI
16.9.2019

Održana 46. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere

Na 46. sjednici Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine usvojen je odgovor na Predstavku broj 05/6-50-17-1250/19 od 8. jula 2019. godine.

K znanju je primljena molba za dostavljanje podataka radi obrade zahtjeva prispjelog na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH od 27. avgusta 2019. godine.

Utvrđen je Plan aktivnosti Nezavisne komisije za oktobar 2019. godine. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću