MENI
22.1.2020.

Održana 3. sjednica Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze

Na 3. sjednici Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) za prvu zamjenicu predsjedatelja Povjerenstva izabrana je izaslanica Marina Pendeš, a za drugu zamjenicu predsjedatelja Povjerenstva izaslanica Dušanka Majkić.

Povjerenstvo je utvrdilo Prijedlog članova skupina prijateljstva PSBiH iz Doma naroda.

Povjerenstvo je dalo je pozitivno mišljenje, te Domu preporučilo davanje suglasnosti za ratificiranje:

 • Ugovora o grantu (Koridor Vc u RS-u -Dio 1) između Bosne i Hercegovine, i Europske banke za obnovu i razvoj,
 • Konvencije o međunarodnim pravilima za sprječavanje sudara na moru 1972 (COLREGs),
 • Akata Svjetske poštanske unije koji su usvojeni na 26. kongresu održanom 2016. godine u Istanbulu,
 • Protokola uz Konvenciju o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom (CMR), Ženeva, 19. svibnja 1956. godine,
 • Ugovora o načelima kojima se uređuje djelovanje zemalja u istraživanju i korištenju svemira, uključujući i Mjesec i druga nebeska tijela,
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o zračnom prometu između i izvan njihovih teritorija,
 • Protokola broj 15 uz Europsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda,
 • Protokola broj 16 uz Europsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda,
 • Izmjena i dopuna Konvencije o zaštiti Sredozemnog mora od zagađenja – Barcelonska konvencija,
 • Ugovora o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Republike Turske,
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Francuske u oblasti kinematografske koprodukcije,
 • Produženja važenja Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o suradnji u oblasti obrazovanja,
 • Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Švicarske Konfederacije o socijalnoj sigurnosti i Administrativni sporazum o provođenju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Švicarske Konfederacije o socijalnoj sigurnosti,
 • Izmjena i dopuna Aneksa Konvencije o identifikacijskim dokumentima pomoraca (revidirana) broj 185 iz 2003. godine, Međunarodne organizacije rada,
 • Konvencije Vijeća Europe o krivotvorenju medicinskih proizvoda i sličnim krivičnim djelima koja predstavljaju prijetnju za javno zdravlje,
 • Izmjena i dopuna iz 2018. godine Kodeksa Konvencije o radu na moru (MLC) iz 2006. godine, Međunarodne organizacije rada,
 • Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije,
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Savezne Vlade Austrije o razmjeni i međusobnoj zaštiti klasificiranih podataka,
 • Sporazuma o vojno-financijskoj suradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske i Implementacijskog protokola u svezi finansijske pomoći između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske.

Povjerenstvo je odgodilo izjašnjavanje o Protokolu o izmjenama i dopunama Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Saudijske Arabije o međusobnoj zamjeni nekretnina-zemljišta za izgradnju diplomatskih predstavništava u Sarajevu i Rijadu. Od nadležnog Ministarstva vanjskih poslova BiH Povjerenstvo je zatražilo potpuniju informaciju o ovom Protokolu.

Primljena su k znanju sljedeća izvješća o međunarodnim aktivnostima povjerenstava i izaslanstava PSBiH: 

 • Izvješće s drugog Euroazijskog foruma žena, Sankt Peterburg, 20. - 21. rujna 2018. godine,
 • Izvješće s 5. Konferencije parlamentaraca Dunavske regije, Budimpešta, 4.-5. listopada 2018. godine,
 • Izvješće s 20. godišnje sjednice Foruma za sigurnost na državnoj i globalnoj razini, Forum Crans Montana, Ženeva (Švicarska), 24. - 27. listopada 2018. godine,
 • Izvješće s 31. zasjedanja Parlamentarne skupštine Frankofonije za regiju Europa, Andorra la Vella (Kneževina Andora), 21. - 24. listopada 2018. godine,
 • Izvješće s Okruglog stola na visokoj razini o procesu europskih integracija na Zapadnom Balkanu iz regionalne perspektive, Bruxelles, 27. studenog 2018. godine,
 • Izvješće sa seminara IPU-a o postizanju ciljeva održivog razvoja geopolitičke skupine 12+1 parlamenata zemalja Istočne Azije, Jeruzalem, Izrael 20. - 22. studenog 2018. godine,
 • Izvješće sa sastanka Parlamentarnog plenuma Energetske zajednice i 3. Parlamentarnog foruma Jugoistočne Europe o energetskoj učinkovitosti i klimi, Bruxelles, 18. - 19. veljače 2019. godine,
 • Izvješće sa zimskog zasjedanja Parlamentarne skupštine OESS-a, Beč, 20.-22. veljače 2019. godine,
 • Izvješće sa 13. plenarne sjednice Parlamentarne skupštine Mediterana, Beograd, 21. - 22. veljače 2019. godine,
 • Izvješće sa Konferencije predsjednika parlamenata zemalja Europske unije, Beč 8. - 9. travnja 2019. godine,
 • Izvješće sa 6. sjednice Globalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa, Ženeva, Švicarska, 15. - 17. svibnja 2019. godine,
 • Izvješće sa Studijske posjete o održivoj urbanoj mobilnosti za parlamentarce i državne službenike parlamenata zemalja Zapadnog Balkana, Ljubljana, 13.-14. svibnja 2019. godine,
 • Izvješće s Konferencije “Mladi parlamentarci EU i zemalja Zapadnog Balkana” ,Podgorica, 15. - 16. travnja 2019. godine,
 • Izvješće s Konferencije Parlamentarne skupštine Mediterana (PSM) o alternativnim tržištima kapitala za ekonomski rast na Mediteranu – ključna uloga parlamentaraca, Milano, 4. - 5. srpnja 2019. godine,
 • Izvješće s Drugog međunarodnog foruma “Razvoj parlamentarizma”, Moskva, 1. - 2. srpnja 2019. godine,
 • Izvješće s OSSE -ove međunarodne konferencije “Inicijativa Pojas i put – pokretač Ciljeva održivog razvoja”, Andermatt, 5. - 7. rujna 2019. godine,
 • Izvješće s 4. sastanka predsjednika parlamenata euroazijskih zemalja, Nur Sultan – Republika Kazahstan, 23. - 24.rujna 2019. godine,
 • Izvješće sa 21. Cetinjskog parlamentarnog foruma, Cetinje, 30. rujan 2019. godine. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću