MENI
22.1.2020.

Održana 3. sjednica Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda

Na 3. sjednici Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) utvrđena je usuglašenost s Ustavom i pravnim sustavom BiH Prijedloga zakona o dopuni Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, čiji je predlagatelj izaslanik Denis Bećirović. Povjerenstvo, međutim, nije podržalo načela ovog Prijedloga zakona.

Povjerenstvo je prihvatilo Izvješće o primjeni Jedinstvenih pravila za izradbu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je podnositelj Ministarstvo pravde BiH.

Prihvaćeno je i Izvješće o zaštiti osobnih podataka u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu.

Usvojeno je i Specijalno izvješće o izgledu, uporabi i zaštiti državnih, odnosno službenih obilježja/znakovlja u Bosni i Hercegovini, čiji je podnositelj Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH.

Povjerenstvo je prihvatilo i Izvješće o radu Pravobraniteljstva Bosne i Hercegovine za 2018. godinu. Uz ovo Izvješće Povjerenstvo je usvojilo i prema Domu uputilo zaključak u kome se od Vijeća ministara BiH traži dostavljanje informacije o tome koliko je, za posljednjih pet godina, isplaćeno novca iz Proračuna institucija BiH za troškove odvjetnika u kaznenim i drugim postupcima, odnosno za naknade štete zbog boravka u pritvoru osoba lišenih slobode koja su u kaznenom postupku pravosnažno oslobođenih optužbe, te koliko je isplaćeno novca na osnovu presuda Ustavnog suda BiH i Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu, za naknade zbog povrede članka 6. Europske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama (povreda prava na suđenje u razumnom roku).

Povjerenstvo je prihvatilo Izvješće o provođenju Općih izbora i Izvješće o provođenju zakona iz nadležnosti Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.

Članovi Povjerenstva nisu podržali Inicijativu izaslanika Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da, najkasnije u roku od 120 dana od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi amandmane na Ustav Bosne i Hercegovine kojim se osigurava potpuna i dosljedna provedba četiri presude Europskog suda za ljudska prava u predmetima Sejdić/Finci, Azra Zornić, Ilijaz Pilav i Samir Šlaku.

Povjerenstvo nije podržalo Inicijativu izaslanika Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da, najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi informaciju o usklađivanju nastavnih planova i programa bh. entiteta RS i Srbije, s posebnim osvrtom na usklađenost ovih planova i programa s Okvirnim zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini.

Nije podržana Inicijativa izaslanika Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da, najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi izmjene relevantnog zakonodavstva s ciljem provođenja presude Europskog suda za ljudska prava po tužbi Irme Baralije protiv države Bosne i Hercegovine zbog neodržavanja izbora u Gradu Mostaru.

Odloženo je izjašnjavanje o izaslaničkoj Inicijativi Zlatka Miletića, koja glasi: „U skladu s člankom 9. Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnosim inicijativu Vijeću ministara – Ministarstvu pravde BiH da, u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda, izradi i u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine. Ovu inicijativu podnosim u ime Foruma građana Tuzle, Pravosudne mreže Bosne i Hercegovine i Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj koji su izradili prijedlog preporuka za izmjene i dopune Zakona o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine koji dostavljam u prilogu ove inicijative“.

Povjerenstvo nije primilo k znanju godišnja izvješća Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine za 2017. i 2018. godinu.

Povjerenstvo nije primilo k znanju ni Informaciju o radu Tužiteljstva Bosne i Hercegovine.

Sa dnevnog reda današnje sjednice Povjerenstva skinuti su:

  • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu, čiji je predlagatelj Vijeće ministara BiH,
  • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudbenoj policiji Bosne i Hercegovine, čiji je predlagatelj Vijeće ministara BiH,
  • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deminiranju u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagatelj Vijeće ministara BiH,
  • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, čiji je predlagatelj Vijeće ministara BiH, te
  • Prijedlog zakona o dopuni Zakona o trošarinama u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagatelj Vijeće ministara BiH.

Radi odsustva predlagatelja, s dnevnog reda sjednice Povjerenstva skinuto je i Izvješće o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2017. godinu. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću