MENI
23.1.2020.

Održana 10. sjednica Kolegija Doma naroda

Na 10. sjednici Kolegija Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) članovi Kolegija postigli su dogovor u svezi sa radom 4. sjednice Doma naroda PSBiH.

Određena su nadležna povjerenstva za razmatranje izaslaničkih inicijativa, kao i materijala koji su pristigli između dvaju sjednica Doma naroda PSBiH.

Članovi Kolegija Doma, sukladno Poslovniku Doma, zatražili su od Predsjedništva BiH, Vijeća ministara BiH, povjerenstava i klubova naroda da u roku od 30 dana dostave svoje prijedloge i mišljenja u svezi sa Orijentacijskim radnim planom Doma naroda PSBiH za 2020. godinu.

Kolegij Doma naroda k znanju je primio Zaključak Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda, broj: 02/1-50-8-22-2/19 od 20. 12. 2019., te Mišljenje Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda, broj: 02-01-2-1964/19 od 20. 12. 2019. godine.

Razmatrane su i međunarodne obveze članova Kolegija Doma naroda i predstavnika PSBiH u narednom razdoblju. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću