MENI
23.1.2020.

Одржана 10. сједница Колегијума Дома народа

На 10. сједници Колегијума Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (ПСБиХ) чланови Колегијума постигли су договор у вези са радом 4. сједнице Дома народа ПСБиХ.

Одређене су надлежне комисије за разматрање делегатских иницијатива, као и материјала који су пристигли између двије сједнице Дома народа ПСБиХ.

Чланови Колегијума Дома, у складу са Пословником Дома, затражили су од Предсједништва БиХ, Савјета министара БиХ, комисија и клубова народа да у року од 30 дана доставе своје приједлоге и мишљења у вези са Оријентационим радним планом Дома народа ПСБиХ за 2020. годину.

Колегијум Дома народа к знању је примио Закључак Уставноправне комисије Дома народа, број: 02/1-50-8-22-2/19 од 20. 12. 2019., те Мишљење Уставноправне комисије Дома народа, број: 02-01-2-1964/19 од 20. 12. 2019. године.

Разматране су и међународне обавезе чланова Колегијума Дома народа и представника ПСБиХ у наредном периоду. (крај)


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу