MENI
19.3.2020

Kolegij Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH pozdravlja sve do sada preduzete mjere za zaštitu zdravlja stanovništva

"Kolegij Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH pozdravlja sve do sada preduzete mjere za zaštitu zdravlja stanovništva od strane kriznih štabova i štabova civilne zaštite na svim nivoima.

Kolegij poziva Vijeće ministara BiH na pravovremeno i efikasno usvajanje mjera koje će očuvati privredne aktivnosti i pomoći u zaštiti i očuvanju privrednih subjekata koji su pogođeni negativnim efektima izazvanim širenjem koronavirusa.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH će podržati sve odluke koje mogu biti od pomoći svim građanima Bosne i Hercegovine i nadležnim organima u borbi protiv pandemije koronavirusa". (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću