MENI
15.5.2020

Održana 7. sjednica Komisije za vanjske poslove

Na 7. sjednici Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) dato je pozitivno mišljenje i predloženo Domu davanje saglasnosti za ratifikaciju:

  • Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Evropske investicione banke – Mjere zaštite od poplava RS,
  • Ugovora o finansiranju (Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj II) između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Evropske investicione banke,
  • Ugovora o zajmu (GrCF2 W2 – Projekat javnog prijevoza Sarajevo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj,
  • Ugovora o finansiranju (Koridor 5c – srednji dio) između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću