MENI
19.5.2020.

Održana 4. sjednica Povjerenstva za vanjsku trgovinu i carine

Povjerenstvo za vanjsku trgovinu i carine Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) na 4. sjednici usvojilo je i u daljnju parlamentarnu proceduru uputilo Izvješće o izdatim ispravama i odbijenim zahtjevima za izdavanje isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene za 2018. godinu, čiji je predlagatelj Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Nakon rasprave o ovom Izvješću, Povjerenstvo je podržalo i u daljnju parlamentarnu proceduru uputilo zastupničku inicijativu Mirka Šarovića, kojom se od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH traži skraćenje rokova vezanih za izdavanje isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene.

Povjerenstvo je također usvojilo i zaključak kojim se od nadležnih institucija za izdavanje isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene traži da poštuju zadate rokove prilikom davanja ovih isprava.

Razmatrajući dopis marketinške asocijacije „BiH šljive“, a koji se odnosi na provedbenu direktivu o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Europsku uniju (EU) organizama štetnih za bilje i biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar EU, Povjerenstvo je usvojilo zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da hitno organizira sastanak sa predstavnicima marketinške asocijacije „BiH šljive“ i predstavnicima drugih relevantnih asocijacija i udruga iz ove oblasti, kako bi zajednički donijeli zaključke kojim bi riješili probleme u svezi sa dva granična prijelaza na koje pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta koji podliježu nadzoru fitosanitarne inspekcije mogu ulaziti iz Bosne i Hercegovine u Republiku Hrvatsku, i to granični prijelaz Stara Gradiška na sjeveru i granični prijelaz Nova sela (Metković) na jugu naše zemlje, a gdje se nadzor vrši samo radnim danom u vremenu od 08:00 do 16:00 sati na GP Stara Gradiška, odnosno od 07:00 do 15:00 sati na GP Nova sela.

Također, Povjerenstvo je usvojilo zaključak kojim se traži da Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH zahtijeva od nadležnih institucija Republike Hrvatske da fitosanitarna inspekcija na graničnim prijelazima radi 24 sata dnevno, te da se putem nadležnih povjerenstava uputi zahtjev nadležnim tijelima EU kako bi se otvorila još dva ili više graničnih prijelaza sa Republikom Hrvatskom za promet bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta koji podliježu nadzoru fitosanitarne inspekcije. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću