MENI
19.6.2020

Održana 53. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere

Na 53. sjednici Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine primljena je k znanju Predstavka zatvorenika Kazneno - popravnog zavoda Tuzla od 28. 5. 2020. godine.

K znanju je primljena i Žalba zatvorenika Kazneno - popravnog zavoda Tuzla od     10. 6. 2020. godine.

Oba ova predmeta Nezavisna komisija razmatrat će i na narednoj sjednici, kada bi trebalo da bude odlučeno i o načinu postupanja po ovim predmetima.

Utvrđen je i Plan aktivnosti Nezavisne komisije za juli 2020. godine. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću