MENI
21.4.2017

Održana 24. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

Na 24. sjednici Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine zaključeno je da se Zajedničkoj komisiji za administrativne poslove Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH) uputi zahtjev za tumačenje Odluke o utvrđivanju troškova rada Vijeća nacionalnih manjina BiH. Usvojen je i zaključak kako je potrebno sjednice Vijeća održavati najmanje jednom mjesečno.

Utvrđen je Prijedlog kriterija za izbor članova Vijeća nacionalnih manjina BiH i bit će upućen Zajedničkoj komisiji za ljudska prava PSBiH na odlučivanje.

Članovi Vijeća razgovarali su o aktivnostima vezanim za pripremu konferencije s ciljem određivanja uvjeta za identifikaciju pripadnosti nacionalnoj manjini, kao i o aktivnostima u vezi s organizacijom službene posjete Vladinom vijeću za nacionalne manjine Češke Republike. (kraj)

 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću