MENI
21.4.2017

Članica Delegacije PSBiH u PSSEECP Hanka Vajzović učestvuje na sastanku Generalnog komiteta PSSEECP-a za društveni razvoj, obrazovanje, istraživanje i nauku

Članica Delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (PSSEECP) Hanka Vajzović učestvuje na sastanku Generalnog komiteta PSSEECP-a za društveni razvoj, obrazovanje i nauku, koji je danas počeo u Istanbulu.

Tema dvodnevnog sastanka, kojeg je organizirala Velika narodna skupština Republike Turske, jesu mogućnosti saradnje država članica Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi u oblasti visokog obrazovanja.

Očekuje se da učesnici sastanka usvoje i rezoluciju kojom se podstiče unapređenje regionalne saradnje u oblasti visokog obrazovanja, te poziva na promoviranje saradnje institucija i administrativnih kapaciteta država članica SEECP-a u ovoj oblasti.

Usvajanjem ovog dokumenta učesnici sastanka u Istanbulu pozvat će i na efikasnije provođenje reformi u oblasti visokog obrazovanja, usklađenim sa načelima definiranim u procesu evropskih integracija zemalja regiona, kao i sa Bolonjskim procesom. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću