MENI

Skupina za Sjevernu i Južnu Ameriku, Australiju, Oceaniju i Japan

PREDSJEDATELJ : Arnaut, Damir
PRVI ZAMJENIK PREDSJEDATELJA : Tadić, Ognjen
DRUGA ZAMJENICA PREDSJEDATELJA : Tomić, Monika
ČLANOVI: Backović, Zaim
Bećirović, Denis
Bojić, Borislav
Genjac, Halid
Emrić, Jasmin
Zelenika, Diana
Prodanović, Lazar
Raguž, Martin
KONTAKT

 

Nadležnosti

Skupina prijateljstva za Sjevernu i Južnu Ameriku, Australiju, Oceaniju i Japan nadležna je za uspostavu kontakata i suradnje sa predstavnicima parlamenata Australije, Novog Zelanda, Japana, Oceanije, zemalja Južne Amerike, Kube, SAD, Kanade i Meksika.