MENI

25. sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

23.5.2002.

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 23. i 24. sjednice Zastupničkog doma,
 2. Zastupnička pitanja i odgovori,
 3. Izvješće Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnostii o Prijedlogu zakona o statistici,
 4. Izvješće Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnostii o Prijedlogu zakona o koncesijama BiH,
 5. Izvješće Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnostii o zahtjevu Vijeća ministara za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine po žurnom postupku,
 6. Izvješće Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Rezoluciji o reguliranju pravnog statusa institucija znanosti i kulture Bosne i Hercegovine,
 7. Izvješće Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnostii o prijedlogu zaključaka Zajedničke komisije koja je usaglašavala Zakon o Pravobraniteljstvu Bosne i Hercegovine,
 8. Zahtjev za razmatranje Prijedloga zakona o osiguranju depozita Bosne i Hercegovine, po žurnom postupku (članak 104. Poslovnika),
 9. Zahtjev Vijeća ministara za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci BiH po žurnom postupku (članak 104. Poslovnika),
 10. Prijedlog zakona o zaštiti prava nacionalnih manjina (prvo čitanje) – predlagatelj Vijeće ministara,
 11. Prijedlog zakona o upravi (prvo čitanje),
 12. Izvješće o izvršenju Proračuna Predsjedništva Bosne i Hercegovine za 2001.,
 13. Godišnji izvješće Centralne banke BiH za 2001. i Financijsko izvješće Centralne banke Bosne i Hercegovine sa 31. prosincem 2001.,
 14. Izvješće o poslovanju Ureda za reviziju finasijskog poslovanja institucija Bosne i Hercegovine za 2001.,
 15. Izvješće Komisije za ljudska prava, imigraciju, izbjeglice i azil o posjetama jednom broju općina Bosne i Hercegovine,
 16. Rezolucija o politici zdravlja za sve građane Bosne i Hercegovine (predlagatelj zastupnik Sead Buturović),
 17. Izbor članova i zamjenika članova Izaslanstva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Vijeću Europe,
 18. Davanje suglasnostii za ratificiranje:
  a)      Ugovora između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije o carinskoj suradnji i uzajamnoj pomoći,
  b)      Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o financijskoj pomoći radi osnivanja poduzeća od strane stručne radne snage koja se vraća u Bosnu i Hercegovinu,
  c)      Razvojnog kreditnog sporazuma (projekt kredita za gospodarski sektor) između Bosne i Hercegovine/Republika Srpska i međunarodna asocijacija za razvoj (IDA),
 19. Formiranje privremene komisije radi utvrđivanja činjenica u svezi s prodajom doniranog oružja Izraelu i Kamerunu,
 20. Formiranje istražne komisije za ispitivanje slučaja pronalaska oružja u Mostaru,
 21. Donošenje rezolucije u svezi s uporabom terminologije sukladno Dejtonskom sporazumu.

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Veleposlanstva SAD-a u BiH koju implementira Misija OESS-a u BiH.