MENI

18. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

27.5.2002

Dnevni red:

 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja
 2. Zapisnik sa 17. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
 3. Imenovanje delegata Doma naroda za članove Zajedničke komisije oba doma za postizanje sporazuma o istovjetnom tekstu:
  a)      Zakona o upravnom postupku
  b)      Zakona o upravnim sporovima
 4. Izvještaj Komisije Kolegija o usaglašavanju amandmana na Zakon o državnoj upravi
 5. Izjašnjenje Doma naroda o razmatranju po članu 99. Poslovnika Doma naroda Zakona o izmjenema i dopunama Zakona o Carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine - predlagač delegat Jerko Ivanković
 6. Izjašnjenje Doma naroda o razmatranju po članu 99. Poslovnika Doma naroda Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci – predlagač Predsjedništvo BiH
 7. Izjašnjenje Doma naroda o razmatranju po članu 99. Poslovnika Doma naroda Zakona o osiguranju depozita Bosne i Hercegovine – predlagač Vijeće ministara
 8. Zakon o Agenciji za informacije i zaštitu Bosne i Hercegovine - predlagač Predsjedništvo BiH (drugo čitanje)
 9. Davanje saglasnosti za ratifikaciju ugovora za razvojni kreditni sporazum (Projekat za privatni sektor) između Bosne i Hercegovine/ Republika Srpska i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) – predlagač Predsjedništvo BiH
 10. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije o unapređenju i zaštiti investicija – predlagač Predsjedništvo BiH
 11. Davanje saglasnosti za ratifikaciju na akt isprave o pristupu BiH Statutu Vijeća Evrope – predlagač Predsjedništvo BiH
 12. Finansijski izvještaj Centralne banke Bosne i Hercegovine sa 31.12.2001.godine - Centralna banka BiH
 13. Godišnji izvještaj Centralne banke Bosne i Hercegovine za 2001.godine- Centralna banka BiH
 14. Operativni plan ispunjavanja obaveza povodom prijema BiH u Vijeće Evrope
 15. Izvještaj o izvršenju Budžeta Predsjedništva BiH za 2001.godinu - predlagač   Predsjedništvo BiH
 16. Izvještaj o poslovanju Kancelarije za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH za 2001.godinu – Kancelarija za reviziju
 17. Izjašnjenje Doma naroda o razmatranju po članu 100. Poslovnika Doma naroda Zakona o sukobu interesa u institucijama Bosne i Hercegovine – predlagač delagat Nikola Špirić

 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.