MENI

24. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

5.9.2002

Dnevni red:

 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja
 2. Zapisnici 22. i 23 sjednice Doma naroda
 3. Izvještaj Komisije Kolegija Doma naroda o nastojanju za postizanje saglasnosti o Rezoluciji o izvornom finansiranju institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine - predlagač delegat Sejfudin Tokić
 4. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o Centralnoj banci – drugo čitanje, predlagač Predsjedništvo BiH
 5. Zakon o izmjenama zakona o industrijskom vlasništvu u BiH – drugo čitanje, predlagač Vijeće ministara
 6. Zakon o odlikovanjima – drugo čitanje, predlagač Vijeće ministara
 7. Zakon o ravnopravnosti i jednakosti spolova u BiH – drugo čitanje, predlagač Vijeće ministara
 8. Krivični zakon BiH – prvo čitanje, predlagač Vijeće ministara
 9. Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu – prvo čitanje, predlagač Vijeće ministara
 10. Zakon o gradu Sarajevu, glavnom gradu – prvo čitanje, predlagač delegat Ibrahim Spahić
 11. Zakon o agenciji za rad i zapošljavanje – prvo čitanje, predlagač Vijeće ministara
 12. Zakon o upotrebi i zaštiti naziva Bosne i Hercegovine – prvo čitanje, predlagač Vijeće ministara
 13. Zakona o izmjenama Zakona o prenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini – prvo čitanje, predlagač delegat Ivo Divković
 14. Zakon o izvršnom postupku pred sudom BiH – prvo čitanje, predlagač Vijeće ministara
 15. Prijedlog Zakona o zadrugama – prvo čitanje, predlagač delegati: Nikola Špirić, Ilija Šimić i Sejfudin Tokić
 16. Prijedlog zakona o veterinarstvu BiH – prvo čitanje, predlagač Vijeće ministara
 17. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zrakoplavstvu BiH – prvo čitanje, predlagač Vijeće ministara
 18. Оdluka o utvrđivanju štamparskih poslova od državnog interesa – predlagač delegat Sejfudin Tokić
 19. Ratifikacija sporazuma o razvojnom kreditu «projekat upravljanja cestama i sigurnost« između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke – Мeđunarodne asocijacije za razvoj (IDA), Sarajevo, 18. juni 2002.god.
 20. Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2001.g.
 21. Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period I – III Budžetske 2002.god.
 22. Izvještaj o radu Komisije za razmatranje statusa lica naturalizovanih u periodu 06.04.1992.god. do stupanja na snagu Ustava BiH – podnosilac Vijeće ministara
 23. Zauzimanje stava oko pitanja sticanja državljanstva prema osobama koje su bile pripadnici oružanih snaga BiH nakon 15.12. 1995.
 24. Informacija Vijeća ministara o procesu donošenja pravilnika o kvalitetu naftnih derivata
 25. Interpelacija delegata Ibrahima Spahića
 26. Informacija o nelegalnoj dodjeli državnog zemljišta

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.