MENI

25. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

30.9.2002

Dnevni red:

 

 1. Zapisnik 24. sjednice Doma naroda
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zrakoplovstvu BiH- drugo čitanje, predlagač Vijeće ministara
 3. Izjašnjavanje Doma naroda o izvještajima Zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju sporazuma o istovjetnom tekstu:
  a)      Zakona o koncesiji
  b)      Zakona o upravi
  c)      Zakona o veterinarstvu u BiH
 4. Izvještaj Komisije Kolegija Doma naroda o postizanju saglasnosti za Zakon o gradu Sarajevu, glavnom gradu
 5. Prijedlog Zakona o zadrugama – drugo čitanje, predlagač delegati: Nikola Špirić, Ilija Šimić i Sejfudin Tokić
 6. Ratifikacija sporazuma Konvencije o biološkoj raznolikosti, Rio De Ženeiro, 5. juni 1992.godine.
 7. Ratifikacija sporazuma Konvencije UN o suzbijanju dezertifikacije u zemljama pogođenim jakim sušama i/ili dezertifikacijom, osobito u Africi, Pariz 14.oktobar 1994.godine.
 8. Ratifikacija Razvojnog kreditnog sporazuma ''Projekat upravljanja krutim otpadom'' između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj
 9. Odluka o utvrđivanju štamparskih poslova od državnog interesa – predlagač delegat Sejfudin Tokić
 10. Odgovor na interpelaciju delegata Ibrahima Spahića o ekonomskoj i socijalnoj politici u BiH
 11. Izvještaj o radu Komisije za spoljnu i trgovinsku politiku za period april-septembar 2002.god.
 12. Razmatranje Informacije o eksproprijaciji zemljišta na pijaci Arizona od strane organa vlasti Brčko Distrikta.

 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.