MENI

15. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

30.3.2000 14:15

Dnevni red:

 1. Zapisnici sa 12. 13. i 14. sjednice Doma naroda;
 2. Prijedlog Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2000.godinu, sa prilogom uz Budžet za 2000. Godinu;
 3. Prijedlog zakona o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2000.godinu;
 4. Davanje saglasnsoti za ratifikovanje sporazuma:
  a)   Bilateralnog sporazuma između BiH i Velike Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije o poticanju i zaštiti investicija;
  b)   Bilateralnog sporazuma između BiH i Velike Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije o formiranju mješovitog komiteta;
  c)   Bilateralnog sporazuma između BiH i Velike Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije o naučnoj, tehnološkoj i kulturnoj saradnji;
  d)  Sporazum o trgovinsko privrednim odnosima i saradnji između BiH i Vlade Republike Mađarske;
  e)  Sporazuma o ekonomskoj, tehničkoj i naučnoj saradnji između BiH i Arapske Republike Egipat;
  f)   Sporazum o zajmu od 12. marta 1999.godine sa 34.500.000 švajcarske valute između BiH i Vlade Švedske;
  g)  Konvencije o kontroli prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovom odlaganju;
 5. Delegatska pitanja

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.