MENI

16. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

13.4.2000 16:00

Dnevni red:

  1. Verifikacija mandata delegatu iz reda bošnjačkog naroda;
  2. Usvajanje zapisnika 15. sjednice Doma naroda;
  3. Prijedlog zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i ministarstvima Bosne i Hercegovine – predlagač tri člana kolegija Doma naroda;
  4. Potvrđivanje imenovanja glavnog revizora i zamjenika;
  5. Realizacija plana Međunarodnog fonda za deminiranje i pomoć žrtvama mina u BiH;
  6. Delegatska pitanja.

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.