MENI

17. сједницa Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине

27.4.2000. 13:15

Дневни ред:

 

 1. Усвајање записника са 16. сједнице Дома народа;
 2. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о царинској политици БиХ;
 3. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о царинској тарифи БиХ;
 4. Давање сагласности за ратификацију:
  а) Протокола II уз Конвенцију о забрани и ограничавању употребе одређених врста класичног  оружја за које се може сматрати да има прекомјерне трауматске ефекте или   делује без разлике у погледу циљева;
  б) Конвенција међународне организације рада број 105 о забрани присилног рада;
  ц) Оквирне конвенције УН о промјени климе;
  д) Споразума између БиХ и СР Њемачке о оснивању и делатности  института за културу;
  е) Споразума о сарадњи на превенцији и борби против прекограничног криминала;
  ф) Конвенција о помјерању и арбитражи у оквиру КЕБС –а; 
 1. Смјернице Евопске уније и програм мјера и активности ради провођења реформи у БиХ, са закључцима Предсједништва БиХ;
 2. Делегатска питања.

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.