MENI

18. сједницa Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине

9.6.2000. 12:20

Дневни ред:

 1. Усваjање записника 17. сjеднице Дома народа;
 2. Давање сагласности за ратификовање:
  a) Споразума између Виjећа министара БиХ и Владе Републике Словениjе о сарадњи у области културе, образовања и науке;
  b) Споразума између Владе САД и Виjећа министара БиХ о економскоj, техничкоj и сродноj помоћи за БиХ;
  c) Споразума између БиХ и Републике Хрватске о уређењу граничног жељезничког саобраћаjа;
  d) Уговора о финансиjскоj помоћи између БиХ и САД за општинску инфраструктуру и услуге;
  e) Споразума између Владе Републике Италиjе и Виjећа министара БиХ, о консолидовању одређених дугова;
  f)  Уговора о одобрењу транзита за jугословенске   држављање, коjи су обавезни да напусте државу боравка;
  g) Анекса споразуму о консолидовању дуга између Владе Велике Британиjе и Виjећа министара БиХ;
 1. Годишњи извjештаj Централне банке БиХ за 1999. годину;
 2. Нацрт закона о одликовањима БиХ;
 3. Нацрт закона о конкуренциjи;
 4. Нацрт закона о архивскоj грађи и архиву БиХ;
 5. Иновирани извjештаj о испуњавању услова за приjем БиХ у Виjеће Европе;
 6. Извjештаj о учешћу делегациjе БиХ на 56. засjедању УН Комисиjе за људска права УНХЦР, коjа jе одржана у Женеви од 20. марта до 20. априла 2000. године;
 7. Делегатска питања

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.