MENI

Nastavak 22. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

26.7.2002

Dnevni red:

  1. Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH (član 100) - predlagač Vijeće ministara
  2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Carinskoj tarifi BiH, sa carinskom tarifom BiH (član 100) - predlagač Vijeće ministara
  3. Zakon o tužilaštvu Bosne i Hercegovine (član 100.)- predlagač delegat Sejfudin Tokić
  4. Zakon o registraciji pravnih lica osnovanih od institucija vlasti Bosne i Hercegovine (član 100.)- predlagač delegat Sejfudin Tokić
  5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ličnim kartama državljana Bosne i Hercegovine (član 100.)- predlagač delegat Sejfudin Tokić
  6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka Bosne i Hercegovine (član 100.)- predlagač delegat Sejfudin Tokić
  7. Zakon o osnovama Javnog RTV sistema i o Javnom RTV sistemu BiH (član 100.) – predlagači delegati Ibrahim Spahić i Sejfudin Tokić
  8. Imenovanje i kompletiranje delegacije Parlamentarne skupštine u Parlamentarnu skupštinu Vijeće Evrope

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.