MENI

Парламент и ЕУ

Европске институције у БиХ

ЕУД / ЕУСР - Делегација ЕУ у БиХ / специјални представник ЕУ у БиХ

Делегација Европске уније у Босни и Херцеговини (ЕУД) установљена је у јулу 1996. године, тада под називом Делегација Европске комисије. Након ступања на снагу Лисабонског уговора у децембру 2009. године, њен назив је промијењен у Делегација Европске уније у Босни и Херцеговини. У складу са одлуком Савјета Европске уније из јула 2011. године, овлашћења и надлежности специјалног представника ЕУ (ЕУСР) и шефа Делегације Европске уније обавља једна особа. Усљед тога, Делегација и Канцеларија ЕУСР-а заједно функционишу као „један глас" на терену.


Улога Делегације ЕУ у Босни и Херцеговини првенствено је усмјерена на:

  • представљање, објашњавање и примјену политике ЕУ;
  • анализу и извјештавање о политикама и кретањима у земљи; и
  • вођење преговора у складу са њеним мандатом.

Делегација ЕУ у БиХ функционише под руководством високог представника Уније за заједничку спољну и безбједносну политику / потпредсједника Комисије. Промовише интересе ЕУ који су уграђени у заједничким политикама које, између осталог, обухватају спољне послове и безбједносна питања, трговину, пољопривреду, рибарство, животну средину, саобраћај, здравство и безбједност. Игра кључну улогу у реализацији спољне финансијске помоћи ЕУ. Ова помоћ односи се на средства која се додјељују из Инструмента за претприступну помоћ (ИПА).

Специјални представник Европске уније (ЕУСР) добио је мандат од Савјета Европске уније да ради на јачању политичке подршке ЕУ циљевима њене политике у БиХ: „Напредовање БиХ у Процесу стабилизације и придруживања, са циљем остваривања стабилне, одрживе, мирољубиве и мултинационале БиХ, која потпуно и мирољубиво сарађује са својим сусједима у региону". ЕУСР даје савјете и подршку у политичком процесу институцијама на свим нивоима, с циљем обезбјеђивања веће досљедности и кохерентности свих политичких, економских и европских приоритета - нарочито у домену владавине права и реформе сектора безбједности. ЕУСР је надлежан за координацију комуникације ЕУ са јавношћу у Босни и Херцеговини и учешће у даљим кретањима у домену људских права и основних слобода. ЕУСР извјештава Савјет Европске уније, међувладино тијело у којем је заступљено 28 држава чланица, преко високог представника за заједничку спољну и безбједносну политику / потпредсједника Комисије. Делегација Европске уније у Босни и Херцеговини има своја представништва у Бањалуци, Мостару и Брчком.

 

 

ЕУФОР - Снаге Европске уније у Босни и Херцеговини

Војна операција ЕУФОР АЛТЕА у Босни и Херцеговини покренута је 2. децембра 2004. године и од тада доприноси очувању сигурног и стабилног окружења у БиХ. Одлука о покретању операције АЛТЕА услиједила је након одлуке НАТО-а да оконча мисију СФОР-а, те усвајања Резолуције 1575 Савјета безбједности УН, којом се одобрава размјештање војних снага ЕУ у БиХ. Операција АЛТЕА реализује се уз ослањање на материјалне и људске ресурсе НАТО-а, на основу споразума “Берлин плус”.

Иако је због побољшања безбједносне ситуације операција АЛТЕА измијењена четири пута, посљедњи пут у септембру 2012. године, она наставља да дјелује у складу са својим мандатом за одржавање мира на основу Поглавља VII Повеље УН, како је наведено у Резолуцији 2123 Савјета безбједности УН из 2013. године.

Главни циљеви операције АЛТЕА су: 

  • пружање подршке Оружаним снагама БиХ у оспособљавању и обуци, 
  • пружање подршке БиХ при одржавању сигурног и стабилног окружења у БиХ и 
  • пружање подршке укупним настојањима и свеобухватној стратегији ЕУ за БиХ.

ЕУФОР прати и пружа подршку домаћим властима у извршењу задатака који проистичу из Општег оквирног споразума за мир у БиХ, као, на примјер, противминске активности, војна и цивилна контрола кретања оружја, муниције и експлозивних материјала, те управљање складиштима оружја и муниције.

ЕУФОР је и даље присутан на подручју цијеле земље посредством својих тимова за везу и осматрање (ЛОТ тимови). Под окриљем Савјета ЕУ, Комитет за политику и безбједност ЕУ врши политичку контролу и даје стратешке смјернице за операцију. Својим присуством у земљи и давањем подршке домаћим властима, ЕУФОР и даље представља важан и видљив дио напора које ЕУ улаже да помогне БиХ на путу ка чланству у ЕУ.

 

ЕУНИК – Национални институти за културу Европске уније у БиХ

Група националних института за културу Европске уније (ЕУНИК) у БиХ основана је у фебруару 2008. године. Окупља четири европска културна института у БиХ и организује културне догађаје већине амбасада земаља ЕУ у БиХ. Представник Делегације ЕУ у БиХ учествује на састанцима ЕУНИК-а у БиХ. Циљеви ЕУНИК-а у БиХ јесу да олакша повезивање и контакте између својих чланова и других културних актера у БиХ, организује заједничке пројекте у сарадњи са партнерима из БиХ и промовише европске вриједности, а нарочито вриједност европске сарадње и разноврсност европске културе.