MENI

Заједничка служба

Сектор за међународне односе и протокол

Руководитељица Сектора: Мирсада Букарић - Ковачевић

У Сектору за међународне односе и протокол постоје сљедећи одјели:

Одјел за сарадњу са међународним организацијама (мултилатерални односи)

Одјел за сарадњу са међународним организацијама (мултилатерални односи) организује рад, прати и учествује у припреми сједница и раду делегација Парламентарне скупштине у међународним организацијама на мултилатералном нивоу; води записник са сједница и обавља друге стручне послове за потребе делегација и међународних организација на мултилатералном нивоу; прикупља податке, учествује у припремању извјештаја и информација за потребе делегација и међународних организација на мултилатералном нивоу; преводи документе с енглеског језика за потребе Парламентарне скупштине на један од језика у службеној употреби у БиХ, и с једног од језика у службеној употреби у БиХ на стране језике; симултано преводи на састанцима у Парламентарној скупштини и на састанцима на којима учествују предсједавајући и замјеници предсједавајућих; припрема материјале о питањима остваривања спољне политике Босне и Херцеговине, међународних, економских и других односа Босне и Херцеговине са иностранством и другим питањима за потребе делегација; обавља одговарајуће послове у реализацији непосредне парламентарне сарадње и других међународних контаката, одласка, пријема и дочека делегација и личности које посјећују Парламентарну скупштину; проучава материјале, иницијативе и предлоге за успостављање међународне сарадње које упуте међународне организације, обезбјеђује стручну и документациону обраду тих питања и о томе упознаје делегације; прати реализовање закључака делегација; обавља стручне послове и брине о извршавању административно-техничких послова у вези с радом делегација, те обавља и друге послове које му повјере делегације; сарађује с одговарајућим институцијама и њиховим тијелима у остваривању задатака који произлазе из дјелокруга делегација.

Одјел за билатералне односе

Одјел за билатералне односе обавља послове који се односе на успостављање и развијање билатералне парламентарне сарадње; прати закључивање билатералних споразума; израђује платформе, подсјетнике и друге документе потребне за реализацију међупарламентарних сусрета на високом нивоу; сарађује са Министарством иностраних послова БиХ на припреми билатералних разговора; даје иницијативу, организује састанке, прати, анализира и припрема информације о парламентарним активностима других земаља; иницира и сарађује са дипломатско-конзуларним представницима акредитованим у БиХ; припрема посјете и учествује у реализацији посјета страних делегација и личности БиХ; обавља послове симултаног и консекутивног превођења на језике у службеној употреби у БиХ и са језика у службеној употреби у БиХ; преводи све потребне материјале у вези сa међународном сарадњом билатералног карактера, ажурира веб-страницу у вези с активностима Сектора, израђује одлуке о путовању у иностранство за посланике, делегате и запослене у Секретаријату.

Одјел за протокол

Одјел за протокол обавља протоколарне послове, организује и учествује у реализовању пријема, посјета и одлазака представника или делегација из земље и иностранства; остварује сарадњу са протоколима институција БиХ и одговарајућим тијелима других органа и организација; припрема и предлаже програме и брине о реализацији протоколарних посјета и одлазака представника или делегација из земље и иностранства; обавља послове превођења у вези са посјетама делегација; обавља све потребне резервације (сале, смјештај, превоз и др.); организује и брине о благовременом уручивању признања и давању свечаних изјава, припреми позива и обавјештења о наведеним пословима; води цјелокупну документацију у оквиру протоколарних послова.