MENI

Zajednička služba

Sektor za opće poslove

Voditeljica Sektora: Emina Šalinović

U Sektoru za opće poslove postoje sljedeći odjeli:

Odjel pisarnice

Odjel pisarnice raspoređuje dospjelu poštu za radna tijela i službe Parlamentarne skupštine; ažurira adrese članova Parlamentarne skupštine i drugih korisnika; prima i raspoređuje službena glasila, časopise i druge publikacije i dostavlja ih krajnjim korisnicima; potražuje uredski materijal i brine o nabavi potrebnih sredstva za rad Odjela pisarnice, vodi evidenciju o utrošku materijala, te potražuje gotovinu za otpremu pošte u Parlamentarnoj skupštini; obavlja i druge poslove sukladno zakonu, podzakonskim aktima i aktima Parlamentarne skupštine.

Odjel za radne odnose

Odjel za radne odnose organizira i provodi kadrovsku politiku; objavljuje natječaje za zapošljavanje i ocjenjuje kandidate; koordinira i prati osnivanje povjerenstava za odabir kandidata i obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe povjerenstava; vodi zakonom propisane evidencije o uposlenima u Parlamentarnoj skupštini; radi na razvojnim programima za profesionalno usavršavanje uposlenih u Parlamentarnoj skupštini; organizira poduke za uposlene u Parlamentarnoj skupštini; organizira stručna i studijska putovanja za uposlene u Parlamentarnoj skupštini; obavlja i druge poslove sukladno zakonu i aktima Parlamentarne skupštine.

Operativno-tehnički odjel

Operativno-tehnički odjel obavlja operativno tehničke poslove Tajništva; obavlja daktilografske poslove; ozvučuje dvorane i tonski snima sjednice domova, povjerenstava i drugih skupova; montira i rukuje opremom za simultano prevođenje; videosnima plenarne sjednice i sjednice povjerenstava, te postproducira i priprema snimljeni materijal za arhiviranje; fotokopira materijal s izvornika, odnosno matrica, na fotokopirnim strojevima za potrebe Parlamentarne skupštine; snima materijal na kopirnim uređajima; vodi evidenciju o fotokopiranim i umnoženim materijalima; brine o tehničkoj ispravnosti, redovitom održavanju i servsiranju strojeva za tiskanje, kopiranje i plastificiranje; organizira i prevozi za službene i protokolarne potrebe; brine o održavanju, ispravnosti i čistoći službenih vozila; vodi evidenciju o vozilima i njihovoj uporabi; brine o urednom i tehničkom održavanju dvorana i drugih prostorija Parlamentarne skupštine, njihovom izdavanju drugim korisnicima, te poduzima sve potrebne aktivnosti za njihovo uredno održavanje u funkciji; vodi potrebnu evidenciju o izdavanja dvorana; brine o ključevima i sigurnosti prostorija i imovine; obavlja poslove dežurstva za vrijeme sastanaka koji se održavaju u dvoranama Parlamentarne skupštine; brine o obilježavanju prostorija sukladno zahtjevima upravitelja u zgradi; obavlja i druge poslove sukladno zakonu i aktima Parlamentarne skupštine.