MENI

Članovi Kolegija Doma naroda

Saziv 2006. - 2010.

Sjednice Doma saziva i dnevni red predlaže predsjedavajući Doma, u dogovoru sa svojim zamjenicima.

Prema Poslovniku Doma naroda, Kolegij je zadužen za ostvarivanje prava i dužnosti delegata, koja su u vezi s obavljanjem njihove dužnosti, te izradu prijedloga kriterija kojim se reguliraju prava i obaveze delegata na profesionalnom radu, ostvarivanje saradnje s Predstavničkim domom, uključujući održavanje zajedničke sjednice oba doma na zahtjev Kolegija Predstavničkog doma, i za održavanje zajedničke sjednice kolegija oba doma, ostvarivanje prava i dužnosti Doma prema Predsjedništvu BiH i Vijeću ministara BiH, u skladu sa Ustavom BiH, zakonom i Poslovnikom, kao i druge poslove.

Članovi Kolegija Doma naroda u sazivu 2006. - 2010.

 • Ime Prezime

  Ilija Filipović

  predsjedavajući Doma naroda u periodu od 14.3.2007. do 13.11.2007. i od 14.3.2009. do 13.11.2009.

 • Ime Prezime

  Sulejman Tihić

  predsjedavajući Doma naroda u periodu od 14.11.2007. do 13.7.2008. i od 14.11.2009. do 13.7.2010.

 • Ime Prezime

  Mladen Ivanić

  predsjedavajući Doma naroda u periodu od 14.7.2008. do 26.2.2009.*  

 • Ime Prezime

  Dušanka Majkić

  predsjedavajuća Doma naroda u periodu od 26.2.2009.do 13.3.2009. i od 14.7.2010. do okončanja mandata

*Na 25. sjednici Doma naroda, održanoj 26.2.2009. usvojena je odluka o ostavci Mladena Ivanića na mjesto predsjedavajućeg Doma naroda, te je na istoj sjednici, na mjesto predsjedavajuće Doma naroda imenovana Dušanka Majkić.
Napomena: U skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, članovi Kolegija se na dužnosti predsjedavajućeg Doma rotiraju svakih osam mjeseci.