MENI

Чланови Колегијума Дома народа

Сазив 2006 - 2010.

Сједнице Дома сазива и дневни ред предлаже предсједавајући Дома у договору са замјеницима предсједавајућег.

Према Пословнику Дома народа, Колегијум је задужен за остваривање права и дужности делегата, која су у вези са обављањем њихове дужности, те израду предлога критеријума којим се регулишу права и обавезе делегата на професионалном раду, остваривање сарадње са Представничким домом, укључујући одржавање заједничке сједнице оба дома на захтјев Колегијума Представничког дома, одржавање заједничке сједнице колегијума оба дома, остваривање права и дужности Дома према Предсједништву БиХ и Савјету министара БиХ, у складу са Уставом БиХ, законом и Пословником, као и за друге послове.

Чланови Колегијума Дома народа у сазиву 2006 - 2010.

 • Ime Prezime

  Илија Филиповић

  предсједавајући Дома народа у периоду од 14.3.2007. до 13.11.2007. и од 14.3.2009. до 13.11.2009.

 • Ime Prezime

  Сулејман Тихић

  предсједавајући Дома народа у периоду од 14.11.2007. до 13.7.2008. и од 14.11.2009. до 13.7.2010.

 • Ime Prezime

  Младен Иванић

  предсједавајући Дома народа у периоду од 14.7.2008. до 26.2.2009.*

 • Ime Prezime

  Душанка Мајкић

  предсједавајућа Дома народа у периоду од 26.2.2009.до 13.3.2009. и од 14.7.2010. до окончања мандата

*На 25. сједници Дома народа, одржаној 26.2.2009. усвојена је одлука о оставци Младена Иванића на мјесто предсједавајућег Дома народа, те је на истој сједници, на мјесто предсједавајуће Дома народа именована Душанка Мајкић.
Напомена: У складу са Уставом Босне и Херцеговине, чланови Колегијума се на дужности предсједавајућег Дома ротирају сваких осам мјесеци.