MENI

Članovi Kolegija Zastupničkog doma

Saziv 2000. - 2002.

Radom Doma upravlja Kolegij, koji čine predsjedatelj te prvi i drugi zamjenik predsjedatelja Doma. U skladu s Ustavom BiH, članovi Kolegija rotiraju se na dužnosti predsjedatelja Doma svakih osam mjeseci.

Sjednice Doma saziva i dnevni red predlaže predsjedatelj Doma, u dogovoru sa zamjenicima predsjedatelja.

Prema Poslovniku Zastupničkog doma, Kolegij je zadužen za ostvarivanje prava i dužnosti zastupnika koji su u vezi s obnašanjem njihove dužnosti te za izradbu prijedloga kriterija kojima se reguliraju prava i obveze zastupnika na profesionalnom radu, zatim za suradnju s Domom naroda, uključujući održavanje plenarne sjednice obaju domova na svoj ili na zahtjev Kolegija Doma naroda te za održavanje zajedničkih sjednica kolegija, za ostvarivanje prava i dužnosti Doma prema Predsjedništvu BiH i Vijeću ministara BiH, u skladu s Ustavom BiH, zakonom i Poslovnikom, kao i za druge poslove.

Članovi Kolegija Zastupničkog doma u sazivu 2000. - 2002.

 • Ime Prezime

  Sead Avdić

  predsjedatelj Zastupničkog doma u razdoblju od 29.12.2000. do 28.8.2001. 

 • Ime Prezime

  Željko Mirjanić

  predsjedatelj Zastupničkog doma u razdoblju od 29.8.2001. do 28.4.2002. 

   

 • Ime Prezime

  Mariofil Ljubić

  predsjedatelj Zastupničkog doma u razdoblju od 29.4.2002. do okončanja mandataNapomena: Sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine, članovi Kolegija se na dužnosti predsjedatelja Doma rotiraju svakih osam mjeseci.