MENI

Članovi Kolegija Doma naroda

Saziv 2014. - 2018.

Sjednice Doma saziva i dnevni red predlaže predsjedatelj Doma, u dogovoru sa zamjenicima predsjedatelja.

Prema Poslovniku Doma naroda, Kolegij je zadužen za ostvarivanje prava i dužnosti izaslanika koja su u vezi s obnašanjem njihove dužnosti te za izradbu prijedloga kriterija kojim se reguliraju prava i obveze izaslanika na profesionalnom radu, za ostvarivanje suradnje sa Zastupničkim domom, uključujući održavanje zajedničke sjednice obaju domova na zahtjev Kolegija Zastupničkog doma i održavanje zajedničke sjednice kolegija obaju domova, za ostvarivanje prava i dužnosti Doma prema Predsjedništvu BiH i Vijeću ministara BiH, u skladu s Ustavom BiH, zakonom i Poslovnikom, kao i za druge poslove.

Članovi Kolegija Doma naroda u sazivu 2014. - 2018.

 • Ime Prezime

  Bariša Čolak

  predsjedatelj Doma naroda u razdoblju od 16.2.2015. do 15.10.2015., od 16.2.2017. do 15.10.2017. i od 16.2.2019. do 28.2.2019.

 • Ime Prezime

  Ognjen Tadić

  predsjedatelj Doma naroda u razdoblju od 16.10.2015. do 15.6.2016. i od 16.10.2017. do 15.6.2018.

 • Ime Prezime

  Safet Softić

  predsjedatelj Doma naroda u razdoblju od 16.6.2016.do 15.2.2017. i od 16.6.2018. do 6.12.2018.

Napomena: Sukladno Ustavu BiH, svakih osam mjeseci obavlja se rotacija na mjestu članova Kolegija Doma naroda.
Safetu Softiću dužnost člana Kolegija Doma naroda prestala je sa danom dodjele zastupničkog mandata u Zastupničkom domu PSBiH, 6.12.2018. godine.