MENI

Чланови Колегијума Дома народа

Сазив 2014 - 2018.

Сједнице Дома сазива и дневни ред предлаже предсједавајући Дома у договору са замјеницима предсједавајућег.

Према Пословнику Дома народа, Колегијум је задужен за остваривање права и дужности делегата, која су у вези са обављањем њихове дужности, те израду предлога критеријума којим се регулишу права и обавезе делегата на професионалном раду, остваривање сарадње са Представничким домом, укључујући одржавање заједничке сједнице оба дома на захтјев Колегијума Представничког дома, одржавање заједничке сједнице колегијума оба дома, остваривање права и дужности Дома према Предсједништву БиХ и Савјету министара БиХ, у складу са Уставом БиХ, законом и Пословником, као и за друге послове.

Чланови Колегијума Дома народа у сазиву 2014 - 2018.

 • Ime Prezime

  Бариша Чолак

  предсједавајући Дома народа у периоду од 16.02.2015. до 15.10.2015., од 16.02.2017. до 15.10.2017. и од 16.02.2019. до 28.02.2019.

 • Ime Prezime

  Огњен Тадић

  предсједавајући Дома народа у периоду од 16.10.2015. до 15.06.2016. и од 16.10.2017. до 15.06.2018.

 • Ime Prezime

  Сафет Софтић

  предсједавајући Дома народа у периоду од 16.06.2016. до 15.02.2017. и од 16.06.2018. до 06.12.2018.

Напомена: У складу са Уставом БиХ, сваких осам мјесеци обавља се ротација на мјесту чланова Колегијума Дома народа.
Сафету Софтићу дужност члана Колегијума Дома народа престала је са даном додјеле посланичког мандата у Представничком дому ПСБиХ, 06.12.2018. године.