MENI

Zastupnički dom

Privremena / ad hoc povjerenstva

Privremena povjerenstva Doma - Dom svojim zaključkom može, na prijedlog zastupnika ili kluba zastupnika, utemeljiti privremena povjerenstva Doma za razmatranje provedbe ili pripreme određenoga akta ili pitanja, ili istražna povjerenstva.

Predlagatelj je dužan predložiti ciljeve i zadaću а zadaća i sastav povjerenstva utvrđuju se zaključkom Doma.

Trenutno djeluju sljedeća privremena povjerenstva:

Privremeno istražno povjerenstvo Zastupničkog doma za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine
Članovi Privremenog Istražnog povjerenstva: predsjedatelj Damir Arnaut, Zukan Helez, Mirjan Marinković-Lepić, Zlatan Begić, Alma Čolo, Dragan Mektić, Branislav Borenović i Mira Pekić
Povjerenstvo počelo sa radom: 26.5.2020. godine

Materijali sa sjednica:

(materijali su publicirani u raspoloživim verzijama) 

Konstituirajuća sjednica Privremenog istražnog Povjerenstva Zastupničkog doma

2. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (4.6.2020. godine)

Poslovnik Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine

3. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (16.6.2020. godine) 

Program rada Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine (juni 2020)

4. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (25.6.2020. godine) 

5. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (2.7.2020. godine) 

Prezentacija sudije Okružnog suda u Banja Luci Milana Blagojevića 

6. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (6.7.2020. godine)

7. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (23.7.2020. godine)

8. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (26.08.2020. godine)

8. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma sa izmenjenim dnevnim redom (26.8.2020. godine)

Zaključak I

Zapisnik 8. sjednice Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (26.8.2020. godine)

9. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma sa izmjenjenim dnevnim redom (3.9.2020. godine)

Zaključci 

Zaključak 

10. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (14.9.2020. godine) 

Zaključak I

11. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (14.9.2020. godine) 

11. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma - video zapis - Faris Vehabović

Odgovor na poziv Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma na svjedočenje (11.9.2020. godine)

12. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (24.9.2020. godine)

Zaključak I

13. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (1.10.2020. godine)

14. sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma (8.10.2020. godine)

Zaključak I

 

Istražno povjerenstvo Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za utvrđivanje utroška sredstava Izvozno-kreditne agencije BiH i sredstava prikupljenih i namijenjenih za cestogradnju

Članovi Istražnog povjerenstva:

Šemsudin Mehmedović, Predrag Kožul, Nenad Lalić, Zaim Backović, Damir Bećirović i Salko Sokolović

Povjerenstvo počelo sa radom: 7.9.2017. godine

Ad- hoc povjerenstva koja su okončala svoj rad: 

Istražno povjerenstvo Zastupničkog doma za utvrđivanje stanja u Izvozno - kreditnoj agenciji BiH
Članovi Istražnog povjerenstva: Šemsudin Mehmedović, Predrag Kožul, Mensura Beganović, Nenad Lalić, Mirsad Mešić, Dušanka Majkić i Mirsad Isaković
Povjerenstvo počelo sa radom: 15.6.2016. godine
Povjerenstvo okončalo rad: 27.6.2017. godine
 IZVJEŠĆE POVJERENSTVA 

Ad-hoc povjerenstva Zastupničkog doma koja su okončala svoj rad 2010. - 2014.

Povjerenstvo za izbor i imenovanje članova Središnjeg izbornog povjerenstva BiH
Članovi: Drago Kalabić, Zvonko Jurišić, Asim Sarajlić
Povjerenstvo počelo sa radom: 5.11.2013.
Povjerenstvo okončalo rad: 5.2.2014.
Povjerenstvo za izbor i imenovanje članova Središnjeg izbornog povjerenstva BiH
Članovi: Drago Kalabić, Zvonko Jurišić, Asim Sarajlić
Povjerenstvo počelo sa radom: 6.9.2012.
Povjerenstvo okončalo rad: 7.11.2012.
Povjerenstvo za izbor i imenovanje članova Središnjeg izbornog povjerenstva BiH
Članovi: Drago Kalabić, Zvonko Jurišić, Asim Sarajlić
Povjerenstvo počelo sa radom: 26.3.2012.
Povjerenstvo okončalo rad: 12.6.2012.
Povjerenstvo za izbor i imenovanje članova Središnjeg izbornog povjerenstva BiH
Članovi: Drago Kalabić, Zvonko Jurišić, Asim Sarajlić
Povjerenstvo počelo sa radom: 15.7.2011.
Povjerenstvo okončalo rad: 15.9.2011.

Ad-hoc povjerenstva Zastupničkog doma koje su okončale svoj rad 2006. - 2010.

Istražno povjerenstvo za utvrđivanje trošenja donatorskih sredstava
Članovi: Sefer Halilović, predsjedavajući, Denis Bećirović, Adem Huskić, Slavko Jovičić, Velimir Jukić, Šemsudin Mehmedović, Mirko Okolić, Vinko Zorić
Povjerenstvo okončalo rad: 31.10.2010.
Ad hoc povjerenstvo za pripremu izmjena i dopuna, kao i prečišćenog teksta Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Članovi: Selim Bešlagić, Halid Genjac, Sefer Halilović, Velimir Jukić, Remzija Kadrić, Drago Kalabić, Momčilo Novaković, Vinko Zorić
Povjerenstvo okončalo rad: 24.8.2010.
Privremeno povjerenstvo za pripremu Prijedloga zakona o popisu stanovništva, kućanstvo i stanova u Bosni Hercegovini 2011. godine
(povjerenstvo ponovo aktivirana zaključkom sa 76. sjednice Zastupničkog doma)
Članovi: Halid Genjac, Azra Hadžiahmetović, Milica Marković, Mirjana Malić, Velimir Jukić, Martin Raguž, Mirko Okolić, Branko Dokić, Ljiljana Milašin, Sefer Halilović, Rifat Dolić, Jerko Ivanković-Lijanović i Momčilo Novaković
Povjerenstvo okončalo rad: 21.5.2010.
Privremenо povjerenstvo za pripremu Prijedloga zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2011. godine
Članovi: Halid Genjac, Azra Hadžiahmetović, Milica Marković, Mirjana Malić, Velimir Jukić, Martin Raguž, Mirko Okolić, Branko Dokić, Ljiljana Milašin, Sefer Halilović, Rifat Dolić, Jerko Ivanković-Lijanović i Momčilo Novaković
Povjerenstvo okončalo rad: 21.4.2010.
Istražno povjerenstvo za provjeru navoda o raspodjeli CEMT dozvola u Ministarstvu komunikacija i prometa BiH
Članovi: Drago Kalabić, Mehmed Suljkanović i Vinko Zorić
Povjerenstvo okončalo rad: 21.4.2010.
Posebno istražno povjerenstvo Zastupničkog doma
Članovi: Sadik Ahmetović, Denis Bećirović, Branko Dokić, Rifat Dolić, Jerko Ivanković Lijanović, Sefer Halilović, Adem Huskić, Milica Marković, Slavko Matić, Hadži Jovan Mitrović, Mirko Okolić i Vinko Zorić
Povjerenstvo okončalo rad: 4.11.2009.