MENI

Представнички дом

Привремене / ад хок комисије

Привремене комисије Дома - Дом својим закључком може на предлог посланика или клуба посланика формирати привремене комисије Дома за разматрање извршења или припремање одређеног акта или питања или истражне комисије.

Предлагач је дужан да предложи циљеве и задатке а задаци и састав комисије утврђују се закључком Дома.

Тренутно дјелују сљедеће привремене комисије:

Привремена истражна комисија Представничког дома за утврђивање стања у правосудним институцијама Босне и Херцеговине
Чланови Привремене истражне комисије: предсједавајући Дамир Арнаут, Зукан Хелез, Мирјана Маринковић-Лепић, Златан Бегић, Алма Чоло, Драган Мектић, Бранислав Бореновић и Мира Пекић
Комисија почела са радом: 26.05.2020. године

Материјали са сједница:

(материјали су публиковани у расположивим верзијама) 

Конститутивна сједница Привремене истражне комисије Представничког дома

Записник конститутивне сједнице - одржана 26.05.2020. године

Закључак I

Закључaк II

Закључак III

2. сједница Привремене истражне комисије Представничког дома (04.06.2020. године)

Закључак I

Закључак II

Закључак III

Пословник Привремене истражне комисије Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за утврђивање стања у правосудним институцијама Босне и Херцеговине

Обавјештење о измјени термина одржавања 2. сједнице Привремене истражне комисије Представничког дома

Извјештај о издатим сагласностима за интервентни увоз медицинских средстава у периоду од 15.03.2020.-31.05.2020. године

Информације од слиједећих институција: Федерално Тужилаштво, Гранична полиција Босне и Херцеговине, Државна агенција за истраге и заштиту Босне и Херцеговине, Тужилаштво Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, Управа за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине, Федерална управа полиције, Суд БиХ, Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине

Информација од Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине (14.07.2020. године)

3. сједницa Привремене истражне комисије Представничког дома 

Приједлог рада Истражне комисије Представничког дома - Истраживање о перцепцији актера у правосуђу Босне и Херцеговине о најважнијим препрекама које утичу на ефиканост и независност правосудних институција - (документ публикован у расположивој верзији)

Програм рада Привремене истражне комисије Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ за утврђивање стања у правосудним институцијама Босне и Херцеговине (јуни 2020)

Закључак I

Закључак II

Закључак III

Закључак IV

Закључак V

Закључак VI

Закључак VII

4. сједница Привремене истражне комисије Представничког дома (25.06.2020. године)

Закључак I

Закључак II

Закључак III

Закључак IV

Закључак V

Закључак VI 

Закључак VII

Записник 4. сједнице Привремене истражне комисије Представничког дома (25.6.2020. године)

5. сједница Привремене истражне комисије Представничког дома (2.7.2020. године) 

Презентација судије Окружног суда у Бањалуци Милана Благојевића 

6. сједница Привремене истражне комисије Представничког дома (6.7.2020. године)

Закључци I

Закључак II

Информација од Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине (13.07.2020. године)

7. сједница Привремене истражне комисије Представничког дома (23.7.2020. године) 

Закључци I

Закључак II

Закључак III

Закључак IV

Истражна комисија Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ за утврђивање утрошка средстава Извозно-кредитне агенције БиХ и средстава прикупљених и намијењених за градњу путева

Чланови Истражне комисије:

Шемсудин Мехмедовић, Предраг Кожул, Ненад Лалић, Заим Бацковић, Дамир Бећировић и Салко Соколовић

Комисија почела са радом: 07.09.2017. године

Ад- хок комисије које су окончале свој рад:

Истражна комисија Представничког дома за утврђивање стања у Извозно - кредитној агенцији БиХ
Чланови Истражне комисије: Шемсудин Мехмедовић, Предраг Кожул, Менсура Бегановић, Ненад Лалић, Мирсад Мешић, Душанка Мајкић и Мирсад Исаковић
Комисија почела са радом: 15.06.2016. године
Комисија окончала рад: 27.06.2017. године
ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Ад хок комисије Представничког дома које су окончале свој рад 2010 - 2014

Комисија за избор и именовање чланова Централне изборне комисије БиХ
Чланови: Драго Калабић, Звонко Јуришић, Асим Сарајлић
Комисија почела са радом: 05.11.2013.
Комисија окончала рад: 05.02.2014.
Комисија за избор и именовање чланова Централне изборне комисије БиХ
Чланови: Драго Калабић, Звонко Јуришић, Асим Сарајлић
Комисија почела са радом: 06.09.2012.
Комисија окончала рад: 07.11.2012.
Комисија за избор и именовање чланова Централне изборне комисије БиХ
Чланови: Драго Калабић, Звонко Јуришић, Асим Сарајлић
Комисија почела са радом: 26.03.2012.
Комисија окончала рад: 12.06.2012.
Комисија за избор и именовање чланова Централне изборне комисије БиХ
Чланови: Драго Калабић, Звонко Јуришић, Асим Сарајлић
Комисија почела са радом: 15.07.2011.
Комисија окончала рад: 15.09.2011.

Ад хок комисије Представничког дома које су окончале свој рад 2006 - 2010

Истражна комисија за утврђивање трошења донаторских средстава
Чланови: Сефер Халиловић, предсједавајући, Денис Бећировић, Винко Зорић, Славко Јовичић, Велимир Јукић, Шемсудин Мехмедовић, Мирко Околић, Адем Хускић
Комисија окончала рад: 31.10.2010.
Ад хок комисија за припрему измјена и допуна, као и пречишћеног текста Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ
Чланови: Селим Бешлагић, Халид Гењац, Винко Зорић, Сефер Халиловић, Велимир Јукић, Ремзија Кадрић, Драго Калабић, Момчило Новаковић
Комисија окончала рад: 24.08.2010.
Привременa комисијa за припрему Предлога закона о попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2011. године
(комисија поново активирана закључком са 76. сједнице Представничког дома)
Чланови: Халид Гењац, Азра Хаџиахметовић, Милица Марковић, Мирјана Малић, Велимир Јукић, Мартин Рагуж, Мирко Околић, Бранко Докић, Љиљана Милашин, Сефер Халиловић, Рифат Долић, Јерко Иванковић-Лијановић и Момчило Новаковић
Комисија окончала рад: 21.05.2010.
Привременa комисијa за припрему Предлога закона о попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2011. године
Чланови: Халид Гењац, Азра Хаџиахметовић, Милица Марковић, Мирјана Малић, Велимир Јукић, Мартин Рагуж, Мирко Околић, Бранко Докић, Љиљана Милашин, Сефер Халиловић, Рифат Долић, Јерко Иванковић-Лијановић и Момчило Новаковић
Комисија окончала рад: 21.04.2010.
Истражна комисија за провјеру навода о расподјели ЦЕМТ дозвола у Министарству комуникација и транспорта БиХ
Чланови: Винко Зорић, Драго Калабић и Мехмед Суљкановић
Комисија окончала рад: 21.04.2010.
Посебна истражна комисија Представничког дома
Чланови: Садик Ахметовић, Денис Бећировић, Винко Зорић, Бранко Докић, Рифат Долић, Јерко Иванковић Лијановић, Сефер Халиловић, Адем Хускић, Милица Марковић, Славко Матић, Хаџи Јован Митровић, Мирко Околић
Комисија окончала рад: 04.11.2009.