MENI
12.12.2018

Održana 54. sjednica Nezavisnog odbora

Na 54. sjednici Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), nakon razmatranja dopisa Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, zaključeno je da će se radi sagledavanja situacije iz dopisa u najkraćem roku, a najkasnije do 18. decembra ove godine, održati sastanak sa rukovodstvom Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Nezavisni odbor je, u vezi sa obavještenjem Zajedničke advokatske kancelarije „Advokati“, zaključio da od Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH zatraži informaciju o poduzetim aktivnostima u predmetu koji je naveden u obavještenju. 

Usvojen je Plana rada Nezavisnog odbora za 2019. godinu. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću