MENI
13.12.2018

Članovi Vijeća nacionalnih manjina BiH boravili u službenoj posjeti Mađarskoj

Članovi Vijeća nacionalnih manjina BiH, predvođeni predsjedavajućim Vijeća Tihomirom Knežičekom, boravili su u službenoj posjeti Odboru za nacionalne manjine Parlamenta Mađarske i drugim tijelima sličnih nadležnosti i ovlaštenja u Mađarskoj.

Tokom posjete, domaćini su članove Vijeća upoznali sa trenutnim stanjem prava pripadnika nacionalnih manjina u Mađarskoj i aktivnostima koje se poduzimaju s ciljem zaštite njihovih prava. Kako je istaknuto u razgovoru, iskustva koja su prenijeta članovima Vijeća nacionalnih manjina Bosni i Hercegovini mogu poslužiti kao primjeri kvalitetnih i sveobuhvatnih rješenja za promjene Zakona o zaštiti prava nacionalnih manjina u našoj zemlji.

Članovi Vijeća upoznali su predstavnike državnih tijela Mađarske sa pravima i položajem nacionalnih manjina u BiH, posebno se osvrnuvši na rješavanja određenih pitanja koja se tiču statusa nacionalnih manjina u BiH. S tim u vezi, istaknuto je pitanje provođenja presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu Sejdić - Finci.

Pored susreta sa članovima Odbora za nacionalne manjine Parlamenta Mađarske, Vijeće nacionalnih manjina BiH susrelo se i sa predstavnicima parlamentarnih komiteta za pitanja nacije, za javno obrazovanje i kulturu, za kontrolu provođenja zakona i za finansije.

Također, članovi Vijeća razgovarali su i sa povjerenicom za zaštitu prava pripadnika nacionalnih manjina u Mađarskoj, kao i sa predstavnicima manjinskih samouprava bugarske, grčke, hrvatske, romske, slovačke i ukrajinske nacionalne manjine. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću