MENI
1.2.2019

Parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović razgovarao sa komandantom EUFOR-a u BiH

Parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović razgovarao je danas u Sarajevu sa komandantom EUFOR-a u BiH general – majorom Martinom Dorferom.

Šiljegović je generala Dorfera upoznao sa aktivnostima Ureda parlamentarnog vojnog povjerenika BiH u protekloj godini, posebno se osvrnuvši na stanje ljudskih prava i statusna pitanja pripadnika Oružanih snaga (OS) BiH. Informirao je generala Dorfera i o svojim zapažanjima tokom brojnih terenskih posjeta jedinicama i komandama OS BiH. Prema riječima Šiljegovića, evidentno je da pripadnicima OS  BiH nedostaje adekvatna oprema, da rade u otežanim uslovima, te da snabdijevanje i logistička podrška nisu na nivou koji je dovoljan za izvršavanje redovnih zadataka i obaveza.

General Dorfer upoznao je parlamentarnog vojnog povjerenika BiH sa zadacima misije EUFOR-a u ovoj godini, kao i sa trenutnim aktivnostima i naporima koji se čine da se saradnja sa OS BiH podigne na još viši nivo.

Tokom sastanka bilo je riječi i o predstojećoj, Jedanaestoj svjetskoj konferenciji ombdusmena za oružane snage, koja će se, uz podršku Ženevskog centra za kontrolu oružanih snaga (DCAF) i prijateljskih zemalja s kojima Ured parlamentarnog vojnog povjerenika BiH sarađuje, održati u Sarajevu u periodu od 27. do 30. oktobra 2019. godine. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću