MENI
11.2.2019

Održana 56. sjednica Nezavisnog odbora

Na 56. sjednici Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) primljen je k znanju Dopis Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, broj: 20-01-07-5-174-2/19 od 22. januara 2019. godine.

U vezi sa predstavkom osobe inicijala E.H., Odbor je zaključio da predstavku proslijedi Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Tuzlanskog kantona na eventualno poduzimanje radnji i mjera iz nadležnosti tog MUP-a. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću