MENI
11.6.2019

Održana 60. sjednica Nezavisnog odbora

Na 60. sjednici Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine primljen je k znanju Izvještaj o radu Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH za 2018. godinu.

Prethodno, sa trenutnim aktivnostima, ključnim pitanjima i problemima sa kojima se Direkcija susreće u svom radu, članove Odbora upoznali su direktor ove policijske agencije Mirsad Vilić i njegovi zamjenici Ivica Bošnjak i Ranko Vuković.

Također, u okviru utvrđivanja Plana posjeta policijskim agencijama BiH, članovi Nezavisnog odbora odlučili su da u mjesecu julu posjete Graničnu policiju BiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću