MENI
16.7.2019

Održana 51. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine na 51. sjednici donijelo je zaključak da se Predsjedništvu BiH, Vijeću ministara BiH, klubovima poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) i klubovima naroda u Domu naroda PSBiH uputi dopis u kome se traži da se iznos sredstava predviđenih za finansiranje potreba pripadnika nacionalnih manjina vrati na iznos koji je bio planiran tokom prethodnih godina.

Donošenju ovog zaključka prethodila je rasprava u vezi sa visinom sredstava za finansiranje aktivnosti udruženja nacionalnih manjina, koju je predložilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH. Tim prijedlogom, koga su predstavnici Ministarstva prezentirali na sjednici, predviđeno je umanjenje sredstava za finansiranje aktivnosti udruženja nacionalnih manjina.

K znanju je primljen odgovor Misije Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini na upit od 27. maja 2019. godine.

Usvojen je i Izvještaj sa održane obuke za predstavnike Vijeća nacionalnih manjina BiH, koju je u Sarajevu organizirala Misija OSCE-a u Srbiji.(kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću