MENI
16.7.2019.

Održana 51. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine na 51. sjednici donijelo je zaključak da se Predsjedništvu BiH, Vijeću ministara BiH, klubovima zastupnika u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) i klubovima naroda u Domu naroda PSBiH uputi dopis u kome se traži da se iznos sredstava predviđenih za financiranje potreba pripadnika nacionalnih manjina vrati na iznos koji je bio planiran tijekom prethodnih godina.

Donošenju ovog zaključka prethodila je rasprava u svezi sa visinom sredstava za financiranje aktivnosti udruga nacionalnih manjina, koju je predložilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH. Tim prijedlogom, koga su predstavnici Ministarstva prezentirali na sjednici, predviđeno je umanjenje sredstava za financiranje aktivnosti udruga nacionalnih manjina.

K znanju je primljen odgovor Misije Vijeća Europe u Bosni i Hercegovini na upit od 27. svibnja 2019. godine.

Usvojeno je i Izvješće sa održane obuke za predstavnike Vijeća nacionalnih manjina BiH, koju je u Sarajevu organizirala Misija OESS-a u Srbiji.(kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću