MENI
30.9.2019

Održana 53. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

Na 53. sjednici Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine, održanoj u Banjoj Luci, razgovarano je o Nacrtu izvještaja Vijeća nacionalnim manjina BiH o upotrebi manjinskih jezika, aktu koji je dostavljen Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH. Ovaj Nact izvještaja, koji će biti sastavni dio Trećeg izvještaja o primjeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima, bit će dopunjen sugestijama članova Vijeća nacionalnih manjina, koje će, u ime Vijeća, Interresornoj radnoj grupi Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice prezentirati Velibor Kuvač.

U dogovoru za pripremu Trećeg zajedničkog sastanka svih vijeća / savjeta nacionalnih manjina koji će biti održan 1. oktobra 2019. godine, članovi Vijeća nacionalnih manjina za uvodničara izabrali su Andriju Svatoka, a za prezentatora Nedžada Jusića. Oni će, u ime Vijeća, iznijeti stavove ovog tijela o Izmjenama Zakona o zaštiti nacionalnih manjina, te o načinu finansiranja organizacija udruženja nacionalnih manjina sa državnog nivoa.

Na sjednici je razgovarano i o potrebi promocije zbornika „Autentičnost nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini“ i predloženo je da se promocija održi u okviru obilježavanja Dana ljudskih prava u decembru ove godine.

Na prezentaciji zajedničkog projekta Vijeća Evrope i Evropske unije „Promocija različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini“, koja će 15. oktobra 2019. godine biti održana u Parlamentarnoj skupštini BiH, Vijeće nacionalnih manjina predstavljat će Andrija Svatok, Tihomir Knežiček i Todorka Jovanović.

Članovi Vijeća nacionalnih manjina interesirali su se i za status dopisa upućenog Agenciji za prevenciju korupcije i borbu protiv korupcije, a koji se odnosi na preispitivanje javnog konkursa za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinasiranje projekata institucija kulture u BiH“ od 30. jula 2018. godine. Vijeće je zadužilo Sekretarijat Komisije da još jednom pokuša dobiti traženu informaciju, s obzirom na to da, nakon dopisa iz marta ove godine i naknadne urgencije, Agencija nije dostavila nikakav odgovor. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću