MENI
5.12.2019.

Konstituirana stalna povjerenstva Zastupničkog doma

Izborom predsjedatelja, te prvih i drugih zamjenika predsjedatelja danas su konstituirana stalna povjerenstva Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH).

Za predsjedateljicu Ustavnopravnog povjerenstva Zastupničkog doma PSBiH izabrana je zastupnica Alma Čolo. Za prvog zamjenika predsjedateljice izabran je zastupnik Nikola Lovrinović, a za drugog zamjenika zastupnik Obren Petrović. Članovi ovog Povjerenstva su i zastupnici Safet Softić, Nebojša Radmanović, Borjana Krišto, Nermin Nikšić, Dragan Mektić i Zlatan Begić.

Za predsjedatelja Povjerenstva za vanjske poslove Zastupničkog doma PSBiH izabran je zastupnik Safet Softić. Za prvog zamjenika predsjedatelja izabran je zastupnik Obren Petrović, a za drugu zamjenicu zastupnica Darijana Filipović. Članovi ovog Povjerenstva su i zastupnici Denis Zvizdić, Nenad Nešić, Saša Magazinović, Branislav Borenović, Dženan Đonlagić i Edita Đapo.

Za predsjedatelja Povjerenstva za vanjsku trgovinu i carine Zastupničkog doma PSBiH izabran je zastupnik Vojin Mitrović. Za prvog zamjenika predsjedatelja izabran je zastupnik Mijo Matanović, a za drugog zamjenika zastupnik Edin Mušić. Članovi ovog Povjerenstva su i zastupnici Šemsudin Mehmedović, Nenad Stevandić, Zukan Helez, Mirko Šarović, Enver Bijedić i Damir Arnaut.

Za predsjedatelja Povjerenstva za financije i proračun Zastupničkog doma PSBiH izabran je zastupnik Predrag Kožul. Za prvog zamjenika predsjedatelja izabran je zastupnik Dženan Đonlagić, a za drugog zamjenika zastupnik Jakov Galić. Članovi ovog Povjerenstva su i zastupnici Šemsudin Dedić, Nermin Mandra, Dragan Bogdanić, Nada Mladina, Mira Pekić i Mirjana Marinković-Lepić.

Za predsjedatelja Povjerenstva za promet i veze Zastupničkog doma PSBiH izabran je zastupnik Nenad Nešić. Za prvog zamjenika predsjedatelja izabran je zastupnik Nermin Mandra, a za drugog zamjenika zastupnik Predrag Kožul. Članovi ovog Povjerensva su i zastupnici Edin Mušić, Staša Košarac, Branislav Borenović, Vlatko Glavaš, Mirsad Kukić i Predrag Kojović.

Za predsjedatelja Povjerenstva za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Zastupničkog doma PSBiH izabran je zastupnik Adil Osmanović. Za prvu zamjenicu predsjedatelja izabrana je zastupnica Snježana Novaković - Bursać, a za drugog zamjenika zastupnik Vlatko Glavaš. Članovi ovog Povjerenstva su i zastupnici Nada Mladina, Damir Arnaut, Mirjana Marinković-Lepić, Aida Baručija, Jasmin Emrić i Vojin Mitrović. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću