MENI
23.1.2020.

Konstituirana izaslanstva Parlamentarne skupštine BIH u međunarodnim organizacijama

Izborom predsjedatelja i zamjenika predsjedatelja, danas su konstituirana izaslanstva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) u međunarodnim organizacijama. 

Za predsjedateljicu Izaslanstva PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe (PSVE) izabrana je Alma Čolo, a za zamjenice predsjedateljice izabrane su Borjana Krišto i Snježana Novaković - Bursać. Članovi Izaslanstva PSBiH u PSVE su Mladen Bosić i Edita Đapo. Zamjenski članovi Izaslanstva PSBiH u PSVE su Amir Fazlić, Sanja Vulić, Marina Pendeš, Saša Magazinović i Zlatan Begić.

Za predsjedatelja Izaslanstva PSBiH u Interparlamentarnoj uniji (IPU) izabran je Safet Softić, a za zamjenike predsjedatelja izabrani su Nikola Špirić i Predrag Kožul. Članovi ovog Izaslanstva su i Nenad Nešić, Mirko Šarović, Nada Mladina, Predrag Kojović i Branislav Borenović.

Predsjedatelj Izaslanstva PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (PSOESS) je Dragan Čović. Za zamjenike predsjedatelja izabrani su Halid Genjac i Dušanka Majkić.

Za predsjedatelja Izaslanstva PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Sjevernoatlantskog saveza (PSNATO) izabran je Asim Sarajlić. Za zamjenike predsjedatelja izabrani su Nikola Lovrinović i Obren Petrović.

Za predsjedatelja Izaslanstva PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Srednjoeuropske inicijative (SEI) izabran je Lazar Prodanović. Za zamjenike predsjedatelja izabrani su Šemsudin Dedić i Jakov Galić.

Predsjedatelja Izaslanstva PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Mediterana (PAM) je Šemsudin Mehmedović. Za zamjenike predsjedatelja izabrani su Darijana Filipović i Sredoje Nović.

Za predsjedatelja Izaslanstva PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran (PSUfM) izabran je Dragan Bogdanić, a za zamjenika Dženan Đonlagić.

Bariša Čolak izabran je za predsjedatelja Izaslanstva PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Procesa suradnje u Jugoistočnoj Europi (PSSEECP). Za zamjenike predsjedatelja izabrani su Ljubica Miljanović i Edin Mušić. Članovi ovog Izaslanstva su i Mirjana Marinković – Lepić i Aida Baručija. Zamjenski članovi Izaslanstva PSBiH u PSSEECP su Mira Pekić, Mirsad Kukić, Zukan Helez, Nenad Stevandić i Jasmin Emrić.

U Izaslanstvo PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Frankofonije (PSF) imenovan je zastupnik Adil Osmanović. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću