MENI
24.1.2020.

Одржана 50. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере

На 50. сједници Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине усвојен је Извјештај о раду Независне комисије за 2019. годину.

Усвојен је и План рада Независне комисије за 2020. годину.

Чланови Независне комисије прихватили су и План активности за фебруар 2020. године. (крај)


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу