MENI
24.1.2020

Zakazana 4. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Denis Zvizdić sazvao je 4. sjednicu Predstavničkog doma za utorak, 04. februar 2020. godine sa početkom u 10 sati.


Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

U skladu s članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, poslanicima će biti omogućeno postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi.

 1. Usvajanje Zapisnika 3. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja;
 3. Zahtjev poslanika Damira Arnauta za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-196/20 od 22. 1. 2020;
 4. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH, predlagač: Vijeće ministara BiH (zakon u prvom čitanju), broj: 01,02-02-1-1885/18 od 17. 1. 2020;
 5. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu, predlagač: Vijeće ministara BiH (P.Z.E.I), (zakon u prvom čitanju), broj: 01,02-02-1-2852/18 od 17. 1. 2020;
 6. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji Bosne i Hercegovini,predlagač: Vijeće ministara BiH (zakon u prvom čitanju), broj: 01,02-02-1-489/19 od 17. 1. 2020.;
 7. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH, predlagač: poslanik Zlatan Begić (zakon u prvom čitanju), broj: 01-02-1-1882/19 od 17. 1. 2020;
 8. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (predlagači poslanici: Saša Magazinović, Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović) po skraćenom postupku, u skladu s članom 132. Poslovnika, broj: 01-02-1-1955/18 od 17. 1. 2020;
 9. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine, predlagač: Damir Arnaut, broj: 01-02-1-1200/19 od 1. 7. 2019. (prvo čitanje);
 10. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH,predlagač: poslanik Damir Arnaut, broj: 01-02-1-1517/19 od 30. 8. 2019. (prvo čitanje);
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini (P.Z.E.I),predlagač: Vijeće ministara, broj: 01,02-02-1-1694/19 od 25. 9. 2019. (prvo čitanje);
 12. Godišnji izvještaj iz oblasti poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, podnosilac: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-28-1888/18 od 10. 8. 2018;
 13. Godišnji izvještaj iz oblasti poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, podnosilac: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-50-18-1469/19 od 14. 8. 2019;
 14. Izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2016. godini, podnosilac: Centralna izborna komisija BiH, broj: 01,02-16-1-2316/18 od 23. 10. 2018;
 15. Izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2017. godini, podnosilac: Centralna izborna komisija BiH, broj: 01,02-16-1-2276/19 od 30. 12. 2019;
 16. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, broj: 01,02-16-1-391/19 od 20. 2. 2019;
 17. Izvještaj o radu Ureda za razmatranje žalbi BiH za 2018. godinu, broj: 01,02-50-18-683/19 od 27. 3. 2019;
 18. Godišnji izvještaji Centralne banke BiH za 2018. godinu, broj: 01-16-1-699/19 od 1. 4. 2019;
 19. Izvještaj o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije BiH za 2018. godinu, broj: 01,02-16-1-709/19 od 1. 4. 2019;
 20. Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2018. godinu, broj: 01-50-18-922/19 od 3. 5. 2019;
 21. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju – detaljnoj analizi rada Izvozno-kreditne agencije BiH, s posebnim naglaskom na poslovanje s Unisom – fabrikom cijevi Derventa, s prijedlogom mjera za rješavanje problema u radu ove agencije, podnosilac: Upravni odbor Izvozno-kreditne agencije BiH, broj: 01-50-1-15-50/17 od 17. 1. 2020;
 22. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka poslanika Branislava Borenovića povodom rasprave o Godišnjem izvještaju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2017. godinu i Godišnjem izvještaju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2018. godinu, broj: 01,02-50-19-1942/18 i 01,02-50-18-1726/19 od 17. 1. 2020;
 23. Informacija o radu Tužilaštva BiH za 2017. godinu, broj: 01,02-09-1029/18 od 23. 4. 2018;
 24. Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2018, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-865/19 od 23. 4. 2019;
 25. Informacija o stanju u Izvozno-kreditnoj agenciji BiH, podnosilac: Upravni odbor Izvozno-kreditne agencije BiH, broj: 01,02,03-50-18-1649/19 od 17. 9. 2019;
 26. Prijedlog odluke o imenovanju članova Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, predlagač: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-205/20 od 22. 1. 2020;
 27. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za imenovanje članova Nezavisnog odbora i Odbora za žalbe građana kao nezavisnih tijela policijske strukture BiH, predlagač: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-198/20 od 22. 1. 2020;
 28. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za imenovanje direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, predlagač: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-199/20 od 22. 1. 2020;
 29. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za imenovanje sedam članova Ureda za razmatranje žalbi BiH u Sarajevu, predlagač: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-201/20 od 22. 1. 2020;
 30. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za imenovanje generalnog revizora Ureda za reviziju institucija BiH, predlagač: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-197/20 od 22. 1. 2020;
 31. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za izbor tri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, po jednog iz bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda, predlagač: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-203/20 od 22. 1. 2020;
 32. Prijedlog zaključka o imenovanju predstavnika Parlamentarne skupštine BiH u Radnu grupu za praćenje stanja i aktivnosti u vezi s mogućom izgradnjom odlagališta nuklearnog otpada na lokaciji Trgovska gora, općina Dvor, predlagač: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-204/20 od 22. 1. 2020;
 33. Razmatranje poslaničke inicijative Damira Arnauta koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnosim poslaničku inicijativu kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da najkasnije u roku od tri mjeseca od dana usvajanja ove inicijative izradi i u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH kojim se nespojivost dužnosti (sukob interesa) nositelja pravosudnih funkcija proširuje i na njihove bliske srodnike, modelirano na pravilima, definicijama i ukupnim rješenjima sadržanim u Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, smjernicama VSTV-a, OECD-a, Evropske unije, Vijeća Evrope i sličnih međunarodnih tijela“, broj: 01-50-1-288/19 od 5. 2. 2019;
 34. Razmatranje poslaničke inicijative Mirjane Marinković-Lepić koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15 i 97/15), upućujem poslaničku inicijativu za izmjenu člana 43. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), broj: 01-50-1-846/19 od 18. 4. 2019;
 35. Razmatranje poslaničke inicijative Edite Đapo koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnosim poslaničku inicijativu kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da donese okvirni zakon o provođenju međunarodnih konvencija i ugovora“, broj: 01-50-1-1093/19 od 3. 6. 2019;
 36. Razmatranje poslaničke inicijative Predraga Kojovića, Aide Baručije i Mirjane Marinković-Lepić za izradu novog Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, broj: 01-50-1-1184/19 od 26. 6. 2019;
 37. Razmatranje poslaničke inicijative Edite Đapo koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnosim poslaničku inicijativu kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da donese okvirni zakon o provođenju međunarodnih konvencija iz oblasti zaštite kulturnih i  prirodnih dobara, koje je ratificirala Bosna i Hercegovina“, broj: 01-50-1-1289/19 od 17. 7. 2019;
 38. Razmatranje poslaničke inicijative Damira Arnauta koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnosim poslaničku inicijativu kojom se zadužuje Ministarstvo pravde BiH da najkasnije u roku od 30 dana od dana usvajanja ovе inicijative izradi i u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, nа način da se u njega uvrsti odredba koja bi propisivala rok u kojem je potrebno okončati istragu u disciplinskom postupku, s tim da taj rok ne bude duži od šest mjeseci“, broj: 01-50-1-1464/19 od 9. 8. 2019;
 39. Razmatranje poslaničke inicijative Damira Arnauta koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnosim poslaničku inicijativu kojom se sugerira nadležnim entitetskim institucijama, odnosno institucijama Brčko Distrikta (vlade i zakonodavna tijela), da pripreme i usvoje izmjene i dopune zakona o zaštiti od klevete, na način da se u njih inkorporiraju različiti standardi prihvatlјivosti, tolerancije, te dokazivanja kada je u pitanju navodna kleveta protiv javnih ličnosti u odnosu na privatne osobe, a u skladu sa sudskom praksom Evropskog suda za lјudska prava“, broj: 01-50-1-1490/19 od 19. 8. 2019;
 40. Razmatranje poslaničke inicijative Edite Đapo, Saše Magazinovića i Mirjane Marinković-Lepić koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15, 97/15), podnosimo  poslaničku inicijativu da se u okviru Zakona o javnim nabavkama uvrsti kriterij 'zelene javne nabavke' kao instrument zaštite okoliša, kojim se potiče zaštita okoliša i održivi razvoj. Također je potrebno da sve javne institucije, na svim nivoima vlasti, donesu zelene akcione planove u kojima se navode različite aktivnosti i mjere podrške za zelenu ili održivu javnu nabavku”, broj: 01-50-1-1609/19 od 9. 9. 2019;
 41. Razmatranje poslaničke inicijative Edite Đapo, Saše Magazinovića i Mirjane Marinković-Lepić koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15, 97/15), podnosimo poslaničku inicijativu kojom se Vijeće ministara obavezuje da donese okvirni zakon o provođenju međunarodnih konvencija iz oblasti zaštite okoliša, koje je ratificirala Bosna i Hercegovina”, broj: 01-50-1-1610/19 od 9. 9. 2019;
 42. Razmatranje poslaničke inicijative Damira Arnauta koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnosim poslaničku inicijativu kojom se od Ministarstva komunikacija i prometa BiH traži da pripremi i u proceduru dostavi izmjene i dopune Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, kojim bi se značajno pooštrile sankcije za vozače motornih vozila u praktičnom upravljanju vozilom kod kojih se utvrdi količina alkohola u krvi preko 1,5 g/kg (član 174. (2) Zakona)”, broj: 01-50-1-2130/19 od 11. 12. 2019;
 43. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovorа između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine o saradnji u oblasti zdravlja životinja i karantinu, broj: 01,02-05-2-2552/18 od 27. 11. 2018;
 44. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazumа između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih članica Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa u Jugoistočnoj Evropi o aranžmanima zemlje domaćina za Sekretarijat Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa u Jugoistočnoj Evropi, broj: 01,02-21-1-897/19 od 26. 4. 2019;
 45. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazumа između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti turizma, broj: 01,02-21-1-1496/19 od 20. 8. 2019;
 46. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana na Rimski statut Međunarodnog krivičnog suda (Amandmani iz Kampale), broj: 01,02-21-1-2224/19 od 23. 12. 2019. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću